checkbox-155884_1920

Kwaliteitsinspectie

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan objectief de risico’s op het gebied van plaagdieren in kaart brengen door een kwaliteitsinspectie. Dit kan in en rondom een object (bijvoorbeeld uw bedrijfspand). Dit noemen wij de Objectieve Kwaliteits Inspectie (OKI) of in het Engels een “in-depth pest management survey”. Een dergelijke inspectie is een belangrijke stap in het proces van veel certificeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de BRC Food of de BRC Storage. Ook geeft het u of uw opdrachtgever veel extra informatie.

Het inventariseren van risico's

Bij woningen kan overlast of aanwezigheid van plaagdieren vaak worden voorkomen door wering. Bij bedrijven, instellingen of veel andere gebouwen zijn de omstandigheden een stuk ingewikkelder. De situatie verandert daar van tijd tot tijd. Dit vergroot de risico’s voor wat betreft het binnendringen en het ontwikkelen van plaagdieren. Door het periodiek uitvoeren van een kwaliteitsinspectie worden deze risico’s beperkt.

De risico's beperken

Een kwaliteitsinspectie is een risico-inventarisatie. Hierbij brengen wij alle (mogelijke) risico’s duidelijk in kaart. Het gaat hier over het binnendringen, schuilhouden en ontwikkelen van plaagdieren. Door regelmatig een kwaliteitsinspectie uit te voeren en de adviezen die hieruit voortkomen na te leven, wordt het risico op overlast van plaagdieren tot een minimum beperkt. Dat geldt zowel voor nu als in de toekomst.

Onafhankelijke beoordeling plaagdierbeheersplannen

Een kwaliteitsinspectie kan de basis zijn van de inrichting van een plaagdierbeheersplan (nulmeting). Het KAD voert zelf geen bestrijdingen uit. De fysieke invulling van een plaagdierbeheersplan moet dan ook door een andere partij gebeuren. Dit heeft voor u als voordeel dat u weet dat u van ons een volledig onafhankelijk advies krijgt. Dit maakt het mogelijk de uitvoering van bestrijdingsplannen objectief te beoordelen. Een onafhankelijke beoordeling geeft een opdrachtgever volledige en juiste informatie én motiveert de uitvoerende partij. Samenwerking hierin leidt tot een optimaal resultaat.

Meer informatie over een Objectieve Kwaliteits Inspectie?

Wanneer u vragen heeft beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 419 660 of via ons contactformulier.