KAD Nudepark 145

Overzichtskaart gemeenten met KAD-serviceovereenkomst

De gemarkeerde gemeenten op onderstaande overzichtskaart hebben een serviceovereenkomst met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitgebreide (groen) en beperkte (oranje) serviceovereenkomsten.

U kunt de kaart ook hier vinden: Overzichtskaart gemeenten met serviceovereenkomst bij het KAD

Een beperkte serviceovereenkomst (ook wel basis serviceovereenkomst genoemd) houdt in dat het personeel van de gemeente een beroep op ons kan doen voor kennisoverdracht en determinaties. Bij de uitgebreide serviceovereenkomst wordt naast het bovenstaande ook actief met burgers gecommuniceerd en krijgen zij advies, worden meldingen door ons geregistreerd en opmerkelijke zaken richting de gemeente gerapporteerd zodat verder onderzoek mogelijk is. Ook is in sommige gevallen afgesproken dat determinaties voor burgers gratis worden afgehandeld.

Wilt u hierover meer informatie? Neem direct contact met ons op via ons contactformulier of bel met: 0317 419 660.