diplopoda

Miljoenpoten (Diplopoda)

Klasse: Diplopoda (miljoenpoten)
Familie: o.a. Julidae, Polyxenidae

Miljoenpoten hebben een groot aantal poten, maar zeker geen miljoen. Ieder lichaamssegment heeft twee paar poten, dit in tegenstelling tot duizendpoten (Chilopoda) die één paar poten per lichaamssegment bezitten. Miljoenpoten hebben zeer kleine antennen en bezitten geen giftige kaakpoten zoals de duizendpoot.
Alle soorten leven in de vrije natuur. Alleen het penseeltje (Polyxenus lagurus L.) wordt wel eens in rieten daken gevonden. Het penseeltje is vooral ’s nachts actief en voedt zich met korstmos en algen.

Diplopoda- Polyxenys lagurus Het penseeltje (Polyxenus lagurus L.).

Leefwijze

Miljoenpoten leven vooral onder vochtige omstandigheden onder bladeren, onder stenen, in rottend hout of in de bodem. Daar waar de duizendpoot een actieve jager is en vooral andere insecten consumeert, voedt de miljoenpoot zich zelden met insecten. Zij voeden zich vooral met rottend organisch materiaal. Er zijn ook soorten die zich voeden met algen en schimmels.

Hinder

Slechts sommige soorten van de klasse miljoenpoten veroorzaken schade aan planten, bijvoorbeeld in kassen. Slechts één soort, het penseeltje, wordt af en toe in rieten daken aangetroffen. Af en toe vindt er in Nederland -plaatselijk- een massale trek plaats van miljoenpoten. Deze kunnen dan bij toeval een woning binnenkomen, waar ze door hun grote aantallen voor hinder kunnen zorgen.

Wering en preventie

Wordt de aanwezigheid van miljoenpoten geconstateerd, dan dient eerst de bron worden opgespoord en vervolgens opgeruimd. Dat kan inhouden dat een partij groenten moet worden verwijderd of dat rottend organisch materiaal zoals afgevallen bladeren moeten worden verwijderd uit dakgoten, van platte daken of rondom de woning. In het geval van rieten daken, moet het dakbeschot grondig afgedicht worden.

Ook binnenshuis kunt u de nodige maatregelen treffen. Vertrekken waarin miljoenpoten worden gesignaleerd, kunt u proberen zo droog mogelijk te maken. Dat houdt in bij droog, zonnig weer flink luchten of door de ruimten goed droog te stoken. Eventuele kieren waardoor miljoenpoten naar binnen kunnen komen, afdichten. Mochten exemplaren in de woning worden aangetroffen, dan kunnen deze bij elkaar worden geveegd en buiten uitgezet.
Het gebruik van biociden (= bestrijdingsmiddelen) is niet zinvol en wordt daarom sterk ontraden!

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.