Kale bosmier (Formica_polyctena)

Kale bosmier (Formica polyctena (Förster))

Orde: Hymenoptera (vliesvleugeligen)
Familie: Formicidae (mieren)
Subfamilie: Formicinae (schubmieren)

Kale bosmieren komen voornamelijk voor in naald- en loofbossen. Ze maken koepelnesten van takjes en naalden. Ze leven op ongeveer 30 centimeter diepte, waar de gemiddelde temperatuur tussen de 23 en 30°C ligt.

Uiterlijk

De kale bosmier lijkt veel op de behaarde bosmier (Formica rufa), er zijn zelfs populaties van mieren met kenmerken van beide soorten. In dat geval is dan ook niet duidelijk om welke soort het gaat en wordt een hybride genoteerd. De werksters van de kale bosmier zijn vrij groot, namelijk 4 tot 9 millimeter. Ze zijn tweekleurig, roodbruin en donker. Het achterlijf is donker van kleur, dan komt een roodbruin borststuk en de kop is deels roodbruin en deels donker. De kop en het voorste deel van het borststuk zijn niet of nauwelijks behaard. Dit is ook het enige onderscheid met de behaarde bosmier, die hier meer beharing heeft.

Leefwijze

Mieren kennen een strikte taakverdeling: de koningin(nen) en de mannetjes zorgen voor de voortplanting en de werksters zorgen voor het verzamelen van voedsel, het verzorgen van het broed, het onderhoud van het nest en, in voorkomende gevallen, de verdediging van het nest. Een kolonie van de kale bosmier bestaat uit meerdere koninginnen en kan uit meerdere nesten bestaan. Hoe hoger de temperatuur is hoe meer activiteit de mieren zullen vertonen in en rondom het nest. Verder heeft deze soort een vast wegennet en gaan de werksters met meerderen tegelijk op pad.

Voedsel

De kale bosmieren leven van koolhydraten en eiwitten. Ze kunnen dit halen uit andere, schadelijke insecten die worden gedood en genuttigd door de mieren. Ook eten ze de zoetige afscheiding die bladluizen produceren.

Schade

De mieren bouwen soms hun nesten onder een woning of in een spouwmuur. In het late najaar, winter en vroege voorjaar kunnen deze mieren dan voor veel overlast in de woning zorgen.

Bestrijding

Het nestmateriaal met mieren kan overgeschept worden en worden uitgestort minstens 1 kilometer verderop in het bos. Wij adviseren vooraf een deskundige determinatie te doen voordat u de mieren bestrijd.

Advies

Mochten de bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.