sminthuridae 3

Bolvormige springstaarten (Sminthuridae)

Orde: Collembola (springstaarten)
Familie: Sminthuridae (bolvormige springstaarten)

Springstaarten zijn zeer kleine insecten, zelden groter dan 5 mm. Ze danken hun naam aan het feit dat vrijwel alle soorten beschikken over een gevorkt apparaat aan het achterlijf, waarmee ze in staat zijn grote sprongen te maken. Vertegenwoordigers van de familie Sminthuridae, ook wel tuinspringstaarten genoemd, voeden zich met plantendelen of dood organisch materiaal. Ze komen vrij algemeen voor in ons land en zijn zeer algemeen in tuinen.

Uiterlijk

Bolvormige springstaarten zijn kleine insecten van ongeveer 3 millimeter groot. Ze zijn ovaal/rond van vorm en bruin/zwart van kleur. Aan het einde van hun achterlichaam hebben ze een springvork, waarmee ze in staat zijn om bij gevaar grote sprongen te maken.

Leefwijze

De bolvormige springstaarten hebben één of meerdere generaties per jaar. Ze voeden zich met rottend, plantaardig materiaal, maar ook met mos, algen en schimmels.
Ze worden voornamelijk aangetroffen in de bovenste bodemlaag, tussen strooisel, gras, grind, e.d.

In kleine aantallen worden ze nauwelijks opgemerkt vanwege hun geringe afmetingen. Ze kunnen echter ook in grote aantallen voorkomen, voornamelijk bij zomerse weersomstandigheden.
Springstaarten zijn onschadelijk voor mens en dier. Ze steken of bijten niet en veroorzaken geen huidirritaties.

Wering en preventie

Bij overlast van springstaarten in gebouwen, moet de ontwikkelingsbron worden opgespoord en verwijderd.
Rondom het huis kunt u rottend organisch materiaal opruimen en eventuele alg, schimmel- of mosgroei tegengaan. Houd daarnaast platte daken en dakgoten schoon en zorg voor een goede afwatering.

In huis kunnen springstaarten vanwege de daar vaak voor hen te droge omstandigheden niet overleven. Mochten ze toch worden aangetroffen, dan is dit veelal te wijten aan een vochtprobleem. Zorg voor voldoende ventilatie en een droge omgeving en verwijder vochtig organisch materiaal.

Soms worden er veel springstaarten gesignaleerd in een rieten dakbedekking; bij een goede ventilatie zal er een natuurlijk evenwicht optreden tussen springstaarten en roofinsecten en -mijten, voor wie de springstaarten een lekker maal vormen.

Bestrijding

De beste bestrijding bestaat uit het weren van deze insecten. Eventueel aanwezige exemplaren in huis kunt u met behulp van een stofzuiger wegvangen.

Een bestrijding met biociden (=bestrijdingsmiddelen) is overbodig, vaak zinloos en ongewenst.

Advies

Mochten de wering- en bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.