Klacht

Klachtenprocedure

Het KAD vindt de tevredenheid van haar relaties erg belangrijk en werkt continu aan de kwaliteit van haar dienstverlening en producten. Bent u niet 100% tevreden of wilt u een klacht melden, dan kunt u dit op de volgende manieren aan het KAD doorgeven:

  1. Digitaal via het contactformulier op de website. Vermeld duidelijk dat het een klacht betreft.
  2. Telefonisch via telefoonnummer (0317) 41 96 60.
  3. Schriftelijk door het klachtenformulier te downloaden. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Kennis- en Adviescentrum Dierplagen t.a.v. Klachtafhandeling, Postbus 350, 6700 AJ Wageningen.
  4. U kunt het ingevulde klachtenformulier ook inscannen en opsturen aan info@kad.nl. Vermeld bij het onderwerp dat het een klacht betreft.

Zodra uw melding is verwerkt ontvangt u via e-mail een ontvangstbevestiging. Eén van onze medewerkers neemt binnen vijf werkdagen telefonisch of per e-mail contact met u op om uw klacht te bespreken. Indien uw klacht zonder aanvullend onderzoek beantwoord kan worden, dan wordt u hierover tijdens dit contact geïnformeerd.

Is uw klacht te complex om binnen vijf werkdagen volledig uit te zoeken of op te lossen, dan ontvangt u een bericht met informatie over wie de klacht in behandeling heeft en de verwachte afhandeldatum.