rat-gc1695a502_1920

Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft meegewerkt aan de ‘Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater’. In deze handreiking staat een verwijzing naar een schematische weergave van duurzaam plaagdierbeheer (IPM-schema), zoals hieronder afgebeeld. Startpositie is de Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI). Het schema vormt een kringloop, om te laten zien dat Integrated Pest Management (IPM) een continu proces is. De kringloop eindigt en begint met een periodieke inspectie.

IPM schema Het IPM-schema: een schematische weergave van duurzaam plaagdierbeheer

Impressiedocument Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI)

Tevens wordt in de handreiking gesproken over een PRI-impressiedocument. Dit impressiedocument kunt u hier downloaden.

Vragen?

Neem bij vragen over bovenstaande of het laten uitvoeren van een onafhankelijke Plaagdier Risico Inventarisatie gerust contact met ons op. Dit kan via het telefoonnummer 0317-419660.