Bruine rat

Betere coördinatie vanuit overheid inzake plaagdieren wenselijk

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft samen met een aantal andere partijen, waaronder de Dierenbescherming en de Universiteiten van Utrecht (UU) en Wageningen (WUR) een open brief gestuurd naar de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de dierplaagbeheersing in Nederland en naar de Tweede Kamer. Aanleiding is dat wij ons zorgen maken over de bestuurlijke versnippering over verschillende overheden (Rijk, provincies en gemeenten). Op dit moment lijkt er coördinatie te ontbreken, zo blijkt uit een recent rapport van CenSAS (het Centre for Sustainable Animal Stewardship) van de UU en de WUR.

De ondertekenaars van de brief pleiten voor de instelling van een Adviesraad voor Duurzaam Dierplaagbeheer. Deze raad zou een functie moeten krijgen bij het uitzetten van wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld naar de relatie tussen de aanwezigheid van knaagdieren en stalbranden) en bij het adviseren van de overheid. Daarnaast moet er méér aandacht komen voor preventie en monitoring.