IMG3624

Succesvolle brainstormsessie over kwaliteit plaagdierbeheersing

Op 2 juli jongstleden werd in Wageningen op initiatief van het Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en Control Union Certifications Nederland een brainstormsessie gehouden tussen vertegenwoordigers van enkele plaagdierbeheersbedrijven en hun opdrachtgevers (private bedrijven en gemeenten). Het is voor de kwaliteit van de uitvoering van de plaagdierbeheersing heel belangrijk dat er tussen de opdrachtgever en de plaagdierbeheerser wederzijds bewustzijn is over de Integrated Pest Management werkwijze en elkaars verantwoordelijkheden hierbij. Vanaf 2023 wordt voor plaagdierbeheersers die rodenticiden willen toepassen het werken via het nieuwe Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) de standaard. Vraag is hoe je dan het beste de samenwerking tussen opdrachtgever en plaagdierbeheerser kunt stimuleren/vormgeven.

De brainstormsessie was zeer geslaagd. Het KAD en Control Union hebben de intentie uitgesproken om samen een kennisaanbod te ontwikkelen voor opdrachtgevers wat aansluit bij hun wensen en behoeften en tegelijkertijd deze bedrijven helpt om de implementatie van IPM in hun bedrijfsvoering te bevorderen. Voor plaagdierbeheersers zal dit zeer waarschijnlijk leiden tot het beter opvolgen van gegeven adviezen door deze bedrijven. Het is de bedoeling dat hierover later dit jaar meer informatie vanuit beide organisaties bekend wordt gemaakt.

1627370127293 Kees Bode (Control Union Certifications Nederland) en Bastiaan Meerburg (KAD) spreken de intentie uit om samen een nieuw kennisaanbod voor plaagdierbeheersers te ontwikkelen.