KAD Nudepark 145

Kostenplaatsen/inkoopordernummers op facturen

Sommige relaties vinden het noodzakelijk dat er kostenplaatsen of inkoopnummers op facturen worden geplaatst. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) geeft hieraan graag gehoor en doet dit gratis, mits dit nummer vooraf aan ons wordt doorgegeven bij bijvoorbeeld het volgen van een cursus of nascholing, of het uitvoeren van een determinatie of inspectie. Mocht achteraf blijken dat een inkoopnummer of kostenplaats op de factuur toch noodzakelijk is en moet er vanwege het ontbreken hiervan een nieuwe factuur worden verstuurd, dan wordt het factuurbedrag verhoogd met een bedrag van € 30,00 exclusief BTW (€ 36,30 inclusief BTW) om het hiermee samenhangende extra werk onzerzijds te vergoeden.