rat-gc1695a502_1920

Nieuw rapport: “Handreiking in relatie zwemmen oppervlaktewater”

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) was de afgelopen periode nauw betrokken bij het opstellen van een rapport over leptospirose en het zwemmen in oppervlaktewater. Leptospirose is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die worden veroorzaakt door Leptospira-bacteriën. Het gaat om modderkoorts of de ziekte van Weil. Deze bacteriën kunnen via de urine van bruine ratten in oppervlaktewater terechtkomen. Mensen worden hier ziek van door bijvoorbeeld in of rond oppervlaktewater te recreëren. In Nederland komt het weinig voor dat mensen leptospirose krijgen door te zwemmen in oppervlaktewater. Toch is het belangrijk om duidelijkheid te hebben wie verantwoordelijk is en actie moet ondernemen als dat nodig is.

Het hele rapport ‘Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater’ is gepubliceerd op de RIVM-website: Handreiking leptospirose in relatie tot zwemmen in oppervlaktewater | RIVM