Teek

Nieuwe cursus voor de medische sector

Binnen de medische sector is op dit moment nog veel onbekendheid met de problematiek rond plaagdieren en mogelijke risico’s voor de volks- en diergezondheid. Toch zijn deze risico’s er wel, zowel op infectieziektekundig, psychosociaal als veterinair gebied. Het Kennis- en Adviescentrum heeft daarom speciaal voor zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, dierenartsen, maatschappelijk werkers en anderen) een cursus ontwikkeld over de gezondheidsrisico’s van plaagdieren. Bovendien levert deze cursus hen ook accreditatiepunten op. Voor meer informatie over deze cursus, de cursusdata, kosten en aanmelden, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.