Vliegende insecten

Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI)

Een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) is een fysieke inspectie die door een professional wordt uitgevoerd. Hierbij gaat aandacht uit naar de (eventueel) aanwezige plaagdieren en de risico’s hiervan. Daarnaast brengt men in kaart welke omstandigheden de aanwezigheid van plaagdieren bevorderen. Ook kijkt men wat de mogelijke risico’s zijn van het treffen van maatregelen om de plaagdieren te beheersen.

De PRI maakt deel uit van de IPM (Integrated Pest Management) werkwijze.

KAD2022_infographic IPM_definitief De PRI als onderdeel van de IPM werkwijze.

Het doel van een PRI

Aan de hand van de PRI stelt een plaagdierbeheersbedrijf een plaagdierbeheersplan op en start vervolgens met zijn dienstverlening. Het doel van een PRI is een betere beheersbaarheid van plaagdieren. De rapportage die voortvloeit uit de PRI is het middel om een duidelijk inzicht te krijgen in de verhoogde risico’s op besmetting en de oplosbaarheid van eventuele problemen. Daarbij worden ook aanbevelingen gedaan om de huidige situatie te verbeteren. De opvolging van deze aanbevelingen door de opdrachtnemers van plaagdiermanagement resulteert in betere en prettigere werkomstandigheden voor de medewerkers van de opdrachtgever. Ook treden minder verstoringen van de bedrijfsprocessen of -applicaties op. Dit resulteert in een hogere kwaliteit van de core business, waarbij risico’s zoveel mogelijk zijn geëlimineerd.

Een PRI kan eenmalig of in een vast herhalingsritme plaatsvinden.

Voorbeeld

U kunt hier een voorbeeld van een Plaagdier Risico Inventarisatie downloaden, die u zelf kunt gebruiken. Mocht u hierbij hulp van de onafhankelijke experts van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) wensen, neem dan even contact met ons op.