KAD Nudepark 145

Plaagdieren

Beestjes in uw woning of bedrijf? Dan heeft u mogelijk last van plaagdieren. Plaagdieren zijn diersoorten die in en om uw woning of bedrijfspand verblijven. Zijn het grote aantallen die overlast veroorzaken? Dan noemen we ze plaagdieren. Bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) gebruiken we liever de term dierplagen. Voorbeelden van ongewenste dieren zijn vogels en zoogdierenvliegende insectenkruipende insectenhoutaantasters en voorraadaantasters.

Voor zowel particulier als bedrijven kunnen plaagdieren overlast veroorzaken. Plaagdieren schuilen graag in hoeken en gaten en planten zich makkelijk voort. Om deze reden zijn ze vaak lastig weg te krijgen. Door de snelle vermenigvuldiging vormt ongedierte snel een plaag. Het is daarom belangrijk om op tijd actie te ondernemen en zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over het plaagdier.

bug-5 Weet het zeker

Heeft u ongedierte? In ons laboratorium kunnen onze biologen vaststellen met welk beestje u te maken heeft. Zo kunnen we u van een goed en onafhankelijk advies voorzien of maatregelen al dan niet nodig zijn. De kosten voor een dergelijke determinatie bedragen €74,00 excl. BTW (€89,54 incl. BTW).

Plaagdieren bestrijding

Het bestrijden van plaagdieren kan een uitdaging vormen. Wij willen het liever voorkomen. Ten eerste is het handig om te weten met welke type ongedierte u te maken heeft. Ieder dier moet namelijk op een andere manier voorkomen of bestreden worden. In onze kennisbank vindt u een overzicht van verschillende typen ongedierte.

Om plaagdieren te voorkomen is een goede hygiëne en het tijdig opruimen van mogelijke ontwikkelingsbronnen in de meeste gevallen voldoende. Denk aan afval, rottend materiaal of dierlijke uitwerpselen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan ingrijpen nodig zijn. Op onze website geven wij per type plaagdier advies over de beste wijze van wering en preventie, en wanneer nodig: bestrijding.

De bestrijding tegen plaagdieren dient plaats te vinden met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen en Wettelijke Gebruiksvoorschriften die op het etiket van de biocide vermeld staan. Wanneer u een werkzame stof of de toelatingsstatus van een biocide wilt checken, kunt u de bestrijdingsmiddelendatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) raadplegen.

Blijkt het zelf bestrijden van het plaagdier niet afdoende, dan zijn er veel bedrijven in Nederland die zich bezighouden met plaagdierbeheersing. Let er altijd op dat een onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn er bedrijven die zich hebben aangesloten bij één van de twee brancheverenigingen (NVPB en Platform Plaagdierbeheersing) en/of zich laten ondersteunen door het KAD. Verifieer altijd of medewerkers in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. Bekijk ons bedrijvenregister om een betrouwbare partij te vinden.

Educatie ongediertebestrijding

Bij het KAD kunt u terecht voor diverse vormen van educatie. We bieden opleidingen, cursussen en trainingen aan. De opleidingen bestrijdingstechnicus (BT) en leerling bestrijdingstechnicus zijn bijvoorbeeld specifiek gericht op mensen die graag het vak van plaagdierbeheerser willen leren en al dan niet zelfstandig uitoefenen. Nascholingen zijn bedoeld om het kennisniveau van bestrijdingstechnici te vergroten. Er kunnen dagdelen worden verdiend die meetellen voor de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid. Cursussen en trainingen zijn bedoeld voor professionals en geïnteresseerden, die niet noodzakelijkerwijs zelf plaagdierbeheerser zijn, maar wel graag meer willen leren over een bepaald plaagdier. Bekijk hier de opleidingsmogelijkheden.

Advies tegen plaagdieren

Het KAD geeft advies om een bestrijding op de juiste wijze uit te voeren of om maatregelen te treffen om herhaling van de overlast te voorkomen. We hebben specialisten in huis die u van passend advies bij ongedierteproblematiek voorzien. Dat doen we op de volgende manieren:

  1. Advies naar aanleiding van ingezonden monsters
    Wanneer onduidelijk is met welke diersoort u te maken heeft is het mogelijk een monster naar het KAD te sturen ter determinatie. Determinatie betekent letterlijk het op naam brengen van organismen.
  2. Advies ter plaatse
    Bij complexe vraagstukken kan een medewerker van het KAD ter plaatse een onderzoek uitvoeren. Dit kan zijn naar aanleiding van een uitgevoerde determinatie, bij overlast van ongedierte op grote schaal of bij ongedierteproblematiek bij bedrijven of de industrie.
  3. Getuige-deskundige
    Als er een verschil van mening bestaat over wie aansprakelijk is, kan een beroep worden gedaan op de expertise van het KAD. Wij treden regelmatig op als onafhankelijk getuige-deskundige bij problemen met ongedierte.

Bent u, in geval van overlast van ongedierte op zoek naar de juiste diagnose en het juiste advies, stuur dan een monster ter determinatie naar het KAD, gebruik ons contactformulier of bel bij vragen naar (0317) 419 660 en vraag naar één van onze specialisten.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.