Bijenbekjes (1)

Weringsmiddelen

De wering van plaagdieren door het nemen van bouwkundige maatregelen kost tijd en geld, maar zorgt op de langere termijn voor een duurzame oplossing van het plaagdierprobleem. Het gebruik van juiste materialen is van belang om plaagdieren efficiënt te kunnen weren.

Voorkomen is beter dan genezen

Bovenstaande uitspraak is zeker ook in ons vakgebied van toepassing. Wanneer u plaagdieren op effectieve wijze wilt weren, is het belangrijk om te weten welke weringsmaatregelen doeltreffend zijn of wat bijvoorbeeld de knaagbestendigheid is van bepaalde materialen.

De onderzoeken kunnen zowel in het laboratorium als in de praktijk worden uitgevoerd. Bij het opstellen van een onderzoeksprotocol wordt rekening gehouden met uw wensen en eisen. Wellicht is het product in het laboratorium al getest, maar bent u op zoek naar resultaten uit de praktijk. Misschien heeft u een idee en wilt u gebruik maken van de kennis en ervaring van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) om laboratoriumproeven uit laten voeren. Na afloop ontvangt u een rapportage met een objectieve en transparante weergave van het resultaat. Uiteraard wordt discreet met de onderzoeksresultaten omgegaan.

Meer informatie over weringsmaatregelen

Wanneer u vragen heeft over weringsmaatregelen of de mogelijkheid om bepaalde weringsmiddelen te onderzoeken, beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via het contactformulier.