Wering

Weringsmiddelen

De wering van plaagdieren door bouwkundige maatregelen kost tijd en geld. Het gebruik van juiste materialen is van belang om plaagdieren efficiënt te kunnen weren.

Voorkomen is beter dan genezen.

Bovenstaande uitspraak is zeker ook in ons vakgebied van toepassing. Wanneer u plaagdieren op effectieve wijze wilt weren is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten welke weringsmaatregelen effectief zijn of wat de knaagbestendigheid is van bepaalde materialen.

De onderzoeken kunnen zowel in het laboratorium als in de praktijk worden uitgevoerd. Bij het opstellen van een onderzoeksprotocol wordt rekening gehouden met uw wensen en eisen. Wellicht is het product in het laboratorium al getest, maar bent u op zoek naar resultaten uit de praktijk. Misschien heeft u een idee en wilt u gebruik maken van de kennis en ervaring van stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) om laboratoriumproeven uit laten voeren. Na afloop ontvangt u een rapportage met een objectieve en transparante weergave van het resultaat. Uiteraard wordt discreet met de onderzoeksresultaten omgegaan.

Meer informatie over weringsmaatregelen
Wanneer u vragen heeft over weringsmaatregelen beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via het contactformulier.