Difethialon

Werkzaamheidsonderzoek

Bij het ontwikkelen of het op de markt brengen van middelen die dieren bestrijden of verjagen, wilt u natuurlijk weten of deze effectief zijn. Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan verschillende onderzoeken uitvoeren om de werkzaamheid van uw middelen te testen, bijvoorbeeld:

Laboratorium of praktijkonderzoek gebaseerd op uw wensen

De onderzoeken kunnen zowel in het laboratorium als in de praktijk worden uitgevoerd. Bij het opstellen van een onderzoeksprotocol wordt rekening gehouden met uw wensen en eisen. Uw onderzoeksvraag voor een product dat voor toelating in aanmerking komt, kan anders zijn dan wanneer u vragen uit eigen interesse beantwoord wilt zien. U ontvangt een rapportage met een objectieve en transparante weergave van het resultaat. Uiteraard wordt discreet met de onderzoeksresultaten omgegaan.

Meer informatie over werkzaamheidsonderzoek

Wanneer u vragen heeft over werkzaamheidsonderzoeken beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via het contactformulier.