WPD – save the date

World Pest Day 2023 op 6 juni 2023

Save the date! 

Op dinsdag 6 juni 2023 is het World Pest Day, de internationale dag van het plaagdier!

Op deze dag organiseren de brancheverenigingen NVPB en PLA..N, het KAD en PCN van 15.30-17.00 uur een online bijeenkomst met het thema ‘Duurzaam en natuurinclusief bouwen en plaagdierbeheersing – een gezamenlijke uitdaging’. Voor deze online bijeenkomst worden plaagdierbeheersers, gemeentes, woningbouwverenigingen, aannemers en overige geïnteresseerden uitgenodigd. U bent van harte welkom om online deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Programma

De bijeenkomst is gericht op kennisdeling tussen natuurinclusief bouwend Nederland en de plaagdiersector. Er zullen o.a. presentaties worden gehouden door toonaangevende specialistische sprekers op dit kennisvlak. De bijeenkomst staat onder leiding van dagvoorzitter Mari Middelkoop, IPM adviseur bij het KAD. Marieke Maas, Programmamanager van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat introduceert de IPM gedachte. De overige sprekers gaan nader in op de risico’s’ van natuurinclusief en biobased bouwen in relatie tot de “ongewenste diersoorten en organismen”.

WPD - save the date

Kijk ook eens een op de websites van de andere organisatoren:

KAD (Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen): www.kad.nl

NVPB (Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven):  www.nvpb.org

PCN (Pest Control News): www.pestcontrolnews.com/dutch/

PLA..N. (Platform Plaagdierbeheersing Nederland): www.platformplaagdierbeheersing.nl

Logo's aaneen