Symposium World Pest Day 2019 NL[28277]

Plaagdieren: een wereld in beweging

Dit evenement werd gesponsord door:

sponsors

Op 6 juni 2019 was  het World Pest Day, een dag, die enkele jaren geleden in het leven geroepen is om wereldwijd bewustzijn te creëren rondom het belang van dierplaagbeheersing en preventie om zo de voedselveiligheid, leefomstandigheden, gezondheid van mens en dier en hygiënische bedrijfsvoering te beschermen. Deze dag bood een mooie gelegenheid om het bewustzijn te vergroten van de mogelijke risico’s die gelinkt zijn aan plaagdieren zoals kakkerlakken, muizen, ratten, muggen en vliegen.

Globalisering, klimaatverandering, verstedelijking

We leven in een wereld die wordt gekenmerkt door globalisering. Internationaal transport vindt over de hele wereld plaats en daardoor kunnen makkelijk plaagdieren worden getransporteerd van de ene locatie naar de andere. Nieuwe soorten rukken op naar ons land en dat kan gevolgen hebben voor de volksgezondheid, de veterinaire gezondheid en de voedselproductie. Tegelijkertijd zien wij ook tekenen van een veranderend klimaat, waardoor sommige soorten zich waarschijnlijk makkelijker hier kunnen handhaven in Nederland (en Europa). Muggen, zoals o.a. de tijgermug, kunnen ziektes overbrengen (knokkelkoorts, chikungunya, hersenvliesontsteking). Daarnaast ervaren we ook, door de inrichting van onze steden en veranderd menselijk gedrag, steeds meer overlast van reeds lang aanwezige plaagdieren, zoals ratten.

Tijdens de bijeenkomst “Plaagdieren, een wereld in beweging” in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem waren er goede presentaties over dit belangrijke thema, van onder meer Willem Takken (Wageningen University), André de Baerdemaeker (Bureau Stadsnatuur Rotterdam) en Arnold van Vliet (Natuurkalender). Vervolgens kon de zaal met elkaar in discussie. Ook volgend jaar hopen we weer op een of andere wijze aandacht te besteden aan World Pest Day 2020, dus noteer die datum alvast in uw agenda!

 

Meer informatie over onze hoofdsponsoren:

Hofman Pest Control

Uw partner voor plaagdiermanagement. Wij staan voor:

• Diepgaande kennis
• Uitgebreid assortiment
• Complete service

Met deze 3 solide pijlers zijn wij het perfecte verlengstuk voor uw dienstverlening.
www.hofmanpestcontrol.nl

Killgerm

“Wij bij Killgerm zien het als onze hoofdtaak om het belang van professioneel plaagdiermanagement zo goed mogelijk te promoten en te ondersteunen, niet alleen door het leveren van hoogwaardige en professionele producten, maar ook door het bieden van kwaliteitsvolle opleidingen, technisch advies en een correcte voorlichting naar onze relaties en de bevolking toe over het beheersen van diverse plaagdiersoorten, waarbij een geïntegreerde plaagdierbestrijding (IPM) centraal staat.”

www.killgerm.nl