WPD – save the date

World Pest Day 2023 op 6 juni 2023

Op dinsdag 6 juni 2023 was het World Pest Day, de internationale dag van het plaagdier!

Op deze dag organiseerden de brancheverenigingen NVPB en PLA..N, het KAD en PCN een online bijeenkomst met het thema ‘Duurzaam en natuurinclusief bouwen en plaagdierbeheersing – een gezamenlijke uitdaging’. Voor deze online bijeenkomst werden plaagdierbeheersers, gemeentes, woningbouwverenigingen, aannemers en overige geïnteresseerden uitgenodigd.

Programma

De bijeenkomst was gericht op kennisdeling tussen natuurinclusief bouwend Nederland en de plaagdiersector. Dagvoorzitter Mari Middelkoop, IPM adviseur bij het KAD gaf leiding aan de dag, waar verschillende toonaangevende specialistische sprekers presentaties hielden. Zo ging men nader in op de risico’s van natuurinclusief en biobased bouwen in relatie tot de “ongewenste diersoorten en organismen”.

Teruglezen /kijken

Hieronder zijn de presentaties van de sprekers in PDF-vorm beschikbaar en is het filmpje van de branchevereniging WoningBouwersNL terug te kijken.

Copyright / auteursrecht

De organisatoren van World Pest Day hebben er alles aan gedaan om auteursrechten na te leven in de gepresenteerde Power Points. Helaas kan het gebeuren dat wij niet tijdig de eigenaar van beeldmateriaal hebben kunnen achterhalen om afspraken te maken rondom gebruik en rechten. Denkt u dat wij een fout gemaakt hebben? Neem dan contact op met ons. We corrigeren onze fouten graag.

De informatie op deze site mag alleen met toestemming van de organisatie van World Pest Day worden overgenomen.

Presentaties

Introductiefilmpje branchevereniging WoningBouwersNL:

Presentatie: IPM toelichting –  Marieke Maas, RIVM

Presentatie: Vocht gerelateerde issuesEddy Cruysberghs, Humida BV

Presentatie: Natuur inclusief bouwen en uitdagingen m.b.t. plaagdierbeheersingEric Michels, Vivara Pro

Kijk ook eens een op de websites van de andere organisatoren:

NVPB (Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven):  www.nvpb.org

PCN (Pest Control News): www.pestcontrolnews.com/dutch/

PLA..N. (Platform Plaagdierbeheersing Nederland): www.platformplaagdierbeheersing.nl

Logo's aaneen