Rat in EKO1000 val

Rapport kastvallen (verdrinkingsvallen)

Datum verschijning rapport: maart 2022

In dit rapport worden de effectiviteit en welzijnsaspecten van kastvallen (verdrinkingsvallen) voor de bestrijding van schadelijke wilde knaagdieren onderzocht, met speciale aandacht voor de Ekomille of EKO1000 val. De conclusie is dat dergelijke systemen effectief kunnen zijn in bepaalde situaties, maar dat de welzijnsimpact van de Ekomille wordt ingeschat op ernstig tot extreem. Dat komt doordat dieren in de Ekomille bij bewustzijn verdrinken. Fabrikanten zouden bij een herontwerp aandacht kunnen besteden aan het direct bedwelmen van dieren en/of het verkorten van de tijd tot bewustzijnsverlies en/of overlijden.

Het volledige rapport kunt u hier terugvinden.

Ratten in EKO1000 val