Bestrijdingstechnicus

Bestrijdingstechnicus (plaagdierbeheerser)

Het is in Nederland wettelijk verplicht dat iedereen die zich professioneel bezighoudt met de bestrijding van plaagdieren met behulp van biociden, in het bezit moet zijn van het bewijs van vakbekwaamheid “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. Tijdens onze praktijkgerichte opleiding “Bestrijdingstechnicus” (vroeger in de volksmond: ongediertebestrijder, tegenwoordig: plaagdierbeheerser) leert u om vakbekwaam om te gaan met de preventie en bestrijding van dierplagen. Gedurende de opleiding wordt u geleerd om zelfstandig een oplossing te bieden aan de meest voorkomende plaagdierproblemen, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de preventie van deze plaagdieren en de advisering hierin. Tijdens de praktijklesdagen wordt u geleerd om vakkundig onderzoek te doen naar het voorkomen van plaagdieren en het geven van adviezen betreffende wering. U leert, om voor die gevallen waar preventieve maatregelen niet voldoende resultaat bieden, een goede bestrijding uit te voeren waarbij u de kennis wordt aangereikt over de mogelijke bestrijdingsmethoden en het (veilig) omgaan met bestrijdingsmiddelen (biociden) en apparatuur.

Na afloop van de opleiding wordt door Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een theorie-examen en een praktijkexamen afgenomen. Het met goed gevolg afleggen van beide examens leidt tot ontvangst van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. Dit bewijs van vakbekwaamheid heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Om na deze periode het bewijs van vakbekwaamheid te kunnen verlengen, dient u na- en bijscholingen (in totaal acht dagdelen) te volgen. Vanaf 1 januari 2022 zijn in de opleiding bestrijdingstechnicus de nieuwe voorschriften uit het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) opgenomen, waaraan professionele plaagdierbeheersers dienen te voldoen. Voor meer informatie over de “HIK”, kunt u hier terecht.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit tien lesdagen: acht theorielesdagen en twee praktijklesdagen. Tijdens de acht theorielesdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Biologie;
 • Determinatie;
 • Integrated Pest Management (IPM);
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Bestrijding;
 • Bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige wering;
 • Wetskennis;
 • Verslaglegging en communicatie;
 • Biociden en alternatieve bestrijdingsmethoden;
 • Correct gebruik van anticoagulantia binnen en buiten;
 • Basis HACCP.

Tijdens de twee praktijklesdagen worden de cursisten in twee groepen verdeeld om een maximale kennisoverdracht te kunnen garanderen. Onder leiding van deskundige en ervaren docenten worden in groepen van maximaal vijf personen de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van plaagdieren en hoe deze te herkennen;
 • Het uitvoeren van onderzoek naar de benodigde bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige aanpassingen om tot een goede bestrijding en/of preventie van plaagdieren te komen;
 • Het uitvoeren van een bestrijding van de aangetroffen plaagdieren (mechanisch, fysisch en chemisch);
 • Het bespreken van het aangetroffen probleem met de opdrachtgever;
 • Verslaglegging van hetgeen is aangetroffen.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de opleiding

Acht theorielessen en twee praktijklessen (09.00 – 16.00 uur). Tijdens de praktijklessen en de praktijkexamens wordt de groep opgedeeld in kleinere groepen, over meerdere dagen. Tijdens de eerste lesdagen worden de deelnemers hiervoor ingepland.

Voor cursisten die weinig -of geen- praktijkervaring hebben is het mogelijk om extra praktijklesdagen te volgen. Informeer bij het KAD naar de mogelijkheden.

Lesmateriaal

Op de eerste lesdag ontvangt u het Cursusboek, KAD-handboek, vragenlijsten, een loepje, een kladblok en een pen. Tijdens de derde lesdag wordt aandacht besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen. U heeft deze beschermingsmiddelen nodig voor het uitvoeren van een bestrijding en het praktijkexamen. Op de eerste lesdag heeft u de mogelijkheid om een ‘starterskit’ met deze benodigde materialen tegen een gereduceerd tarief te bestellen.

Examen

Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) zal na afloop van de opleiding afzonderlijk een theorie- en praktijkexamen afnemen.

Kosten van de opleiding

€ 3.250,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 2.819,-) per persoon, excl. 21% BTW.

De kosten van de opleiding zijn als volgt opgebouwd: cursusgeld € 2.155,-, examenkosten RPMV € 800,-, arrangementskosten € 295,- en KAD-handboek (gratis). Dient u een examenonderdeel te herkansen worden hiervoor apart kosten in rekening gebracht. Lunch en koffie/thee zijn inbegrepen bij de opleiding.

Meer informatie over de opleiding Bestrijdingstechnicus?

Wanneer u vragen heeft over de opleiding “Bestrijdingstechnicus” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke opleiding het gaat).

U kunt zich direct aanmelden via de button onderaan deze pagina.

Let op! Bij elke opleiding zijn 2 extra praktijkdagen en examendata ingepland. Of deze data gebruikt worden is afhankelijk van de groepsgrootte en de planning van het RPMV. We verzoeken iedere deelnemer op alle data beschikbaar te zijn.

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.