Inspectie

Leerling bestrijdingstechnicus

De ééndaagse opleiding “Leerling Bestrijdingstechnicus” is er voor iedereen die aan het werk wil als bestrijdingstechnicus, maar nog niet in het bezit is van het bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen.

Tijdens de lesdag wordt er aandacht besteed aan veel voorkomende plaagdieren, de bestrijding ervan en hoe dit op een veilige wijze gebeurt. Gezien de hoeveelheid stof die gedurende de dag behandeld wordt het lesmateriaal van te voren naar u toegestuurd zodat u zich goed voor kunt bereiden.

Aansluitend op de lesdag volgt het theorie-examen. Wanneer u dit examen met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt u de starterlicentie “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. U mag met deze licentie onder toeziend oog van een gediplomeerd coach werkzaamheden uitvoeren.

De periode dat u als “Leerling Bestrijdingstechnicus” werkzaam kunt zijn is beperkt. De starterlicentie is slechts 12 maanden geldig, waarbij u aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Bestrijding van knaagdieren en insecten;
 • Biociden;
 • Etikettering;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Toepassingsvoorschriften;
 • Apparatuur en hulpmiddelen;
 • Wetskennis;
 • Gezondheids- en milieuaspecten;
 • Arbeidsveiligheid.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de opleiding

Één lesdag (09:00 – 15:00 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de opleiding digitaal toegestuurd.

Examen

Aansluitend op de lesdag zal een examen worden afgenomen.

Wanneer u na het behalen van het examen niet aan onderstaande voorwaarden voldoet ontvangt u alleen een certificaat. Als u op een later moment alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarden kunt u de starterlicentie Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen aanvragen. De starterlicentie is echter maar één jaar geldig na het behalen van het examen.

Kosten van de opleiding

€ 325,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 280,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de opleiding zijn als volgt opgebouwd: cursusgeld € 225, examenkosten RPMV € 75,-, arrangementskosten € 25,-.

Voorwaarden starterslicentie

Om in aanmerking te komen voor de starterslicentie Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen moet u (wettelijk gezien) aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet deelnemen aan de opleiding “Bestrijdingstechnicus Dierplagen en Houtrotverwekkende Schimmels” of daarvoor aangemeld zijn en binnen 6 maanden na aanvang van het toepassen van biociden starten met deze opleiding;
 • U moet uw werkzaamheden met betrekking tot het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen vastleggen in een logboek waarin tenminste aantekening wordt gemaakt van de plaats, de periode, de hoeveelheden gebruikte biociden en de toegepaste werkwijze of techniek;
 • U staat gedurende uw werkzaamheden onder leiding van een plaagdierbeheerser die minimaal 5 jaar beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen én:
  • U heeft dagelijks contact met uw coach;
  • U wordt minimaal 1 keer per 2 weken minimaal 2 uur begeleid;
  • U doet daarover verslag in het logboek.

Gebruik van biociden met een gevarensymbool

Biociden voorzien van een gevarensymbool mogen alleen worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder.
Onder gebruik verstaat men alle handelingen die verband houden met het gereed maken van een middel voor de toepassing zoals het uitwegen, het uitmeten en het mengen en de toepassing zelf. Dit geldt ook voor het verwijderen en vernietigen van gebruikte verpakkingen van biociden en resten van biociden.

Meer informatie over de opleiding Leerling Bestrijdingstechnicus?

Wanneer u vragen heeft over de opleiding “Leerling Bestrijdingstechnicus” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke opleiding het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.