Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta_americana)

Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta americana (L.))

Orde: Blattodea (kakkerlakken)
Familie: Blattidae

De Amerikaanse kakkerlak is een algemeen voorkomende soort in tropisch Afrika, van daaruit is hij door internationaal handelsverkeer van voornamelijk voedingsmiddelen naar andere tropische en subtropische gebieden vervoerd. In gematigde streken worden ze onder meer aangetroffen in fabrieken, levensmiddelenbedrijven, bakkerijen en restaurants. Ze komen voornamelijk voor in dierentuinen en bij aquaria op zeer warme en vochtige plaatsen. In Nederland worden ze slechts zelden in woningen aangetroffen. Ze kunnen qua uiterlijk gemakkelijk verward worden met de bruine kakkerlak (Periplaneta brunnea).

Uiterlijk

De volwassen Amerikaanse kakkerlak is glanzend roodbruin met lichtgele plekken op de vleugels en het borstschild. De gemiddelde lengte van het lichaam is 28 tot 44 millimeter, met daarnaast nog twee lange antennes. Mannetjes hebben vleugels die achter het lijf uitsteken, terwijl bij vrouwtjes de vleugels het achterlijf bedekken. Bij warme temperaturen worden soms korte glijvluchten waargenomen. De nimfen zien er hetzelfde uit als de volwassen kakkerlak, behalve dat ze nog geen vleugels hebben en ze hebben een bleekbruine kleur. De nimfen vervellen tijdens hun groei 7 tot 13 keer totdat ze volwassen zijn. De eitjes zitten met gemiddeld 16 bijeen in een eipakket (oötheca); deze heeft een bruin/zwart chitineomhulsel.

Ontwikkeling

Het eistadium van de Amerikaanse kakkerlak duurt 5 tot 7 weken, afhankelijk van de temperatuur. Volwassen vrouwtjes produceren 20 tot 60 eipakketjes in hun leven die ze na 1 tot 6 dagen afzetten op een gunstige, verscholen plek. De nimfen die eruit komen leven 5 tot 9 maanden bij een temperatuur van 30°C. Indien de temperatuur lager is kan dit stadium tot een jaar duren. De volwassen Amerikaanse kakkerlak kan maximaal 2 jaar overleven.

Leefwijze

Amerikaanse kakkerlakken zijn lichtschuw, wat betekent dat ze zich graag op donkere, warme en vochtige plekken verstoppen. Ze zijn bijvoorbeeld vaak te vinden achter keukenkastjes, bij waterleidingen, wasbakken, verwarmingsapparatuur of onder vloeren bij verwarmingsbuizen. Amerikaanse kakkerlakken zijn alleseters, maar hebben een voorkeur voor voedingsmiddelen van de mens. Ze leggen geen voedselvoorraden aan en kunnen 4 tot 6 weken zonder voedsel overleven. De optimale temperatuur voor de ontwikkeling en activiteit van de Amerikaanse kakkerlak is 28°C, maar ze zijn ook nog actief bij 21°C.

Wering en bestrijding

Voor wering van de Amerikaanse kakkerlak is het ontnemen van voedsel door een zorgvuldige hygiëne van belang. Denk hierbij aan het opbergen van etenswaren in goed afgesloten schalen, blikken, kunststof dozen en/of in de koelkast. En het direct opruimen van etensresten en keukenafval.

Het KAD adviseert bij nieuw in te richten keukens, badkamers, restaurants, bars, zieken- en verpleeghuizen en dergelijke om het creëren van schuilplaatsen voor insecten zo veel mogelijk te voorkomen. Ook een zorgvuldig gekozen situering van de keuken en een droge, koele opslagplaats voor levensmiddelen dragen bij aan het voorkomen van deze dierplaag.

Voor bestrijding van de Amerikaanse kakkerlak dient eerst een inventarisatie en een bestrijdingsplan gemaakt te worden. Hierna kan indien noodzakelijk een bestrijding door een deskundige worden uitgevoerd door behandeling ter plaatsen. Zie voor meer informatie voor de bestrijding de pagina van de Duitse kakkerlak.

Advies

Mocht de bestrijdingsactie uitgevoerd aan de hand van deze informatie onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.