Boommarter in boom

Boommarter (Martes martes (L.))

Orde: Carnivora (roofdieren)
Familie: Mustelidae (marterachtigen)

Marterachtigen zijn vleesetende zoogdieren met korte poten en lange lichamen. De boommarter leeft met name in bossen en nestelt onder andere in boomholtes. In Nederland heeft de boommarter een beschermde status en staat vermeld als kwetsbare soort op de Rode Lijst Zoogdieren. Bestrijding van deze soort is dan ook niet toegestaan.

Heeft u interesse in meer informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving en de biologie van steenmarters en andere marterachtigen (waaronder de boommarter)? Wellicht is onze “Cursus Steenmarter en andere marterachtigen” iets voor u!

Uiterlijk

De boommarter is een relatief grote marter (60-80 cm lang, inclusief staart). In de zomer zijn boommarters donkerbruin van kleur; de wintervacht is lichtbruin. Op de keel is een gele of witte vlek te zien, die door kan lopen tot de poten. De staart is relatief lang en heeft lange haren.
De boommarter is te onderscheiden van de lijkende steenmarter (Martes foina) door de kleur van de ondervacht. Bij boommarters is deze donker of grijzig, terwijl dit bij de steenmarter licht of zelfs wit is. Ook de neus van de boommarter is donkerder van kleur dan die van de steenmarter.

Ontwikkeling en leefwijze

Boommarters leven met name in bossen waar ze zich voeden met kleine zoogdieren, vogels en hun eieren, insecten en vruchten. Ze nestelen in holtes in bomen, maar ook in lege holen van vossen, dassen, of konijnen. Boommarters zijn overwegend ’s nachts actief.

Schade

Het kan voorkomen dat een boommarter een nestplaats in een huis of schuur heeft gemaakt. Vaak staan deze gebouwen aan een bosrand.
Bij overlast van een marter in en rond bebouwing, kan dit ook door een steenmarter veroorzaakt worden.

Wering en preventie

Boommarters hebben meerdere nestplaatsen en verblijven vaak maar enkele dagen op dezelfde plaats. Als een boommarter voor overlast zorgt, is het belangrijk om eerst uit te zoeken of de marter nog aanwezig is in het nest. Als het zeker is dat de marter niet aanwezig is op het overlast gevende nest, kunt u de toegang tot de nestruimte blokkeren. Mocht de toegang geblokkeerd worden wanneer de marter wél op het nest zit, dan zal deze zich op een andere manier naar buiten werken, wat voor meer schade kan zorgen.

Let op: de vrouwtjes met jongen nestelen in de periode van april tot en met begin juli wel vaak langere tijd op dezelfde locatie.

Beschermde soort

Marters zijn een belangrijke schakel in het Nederlandse ecosysteem. Het zijn roofdieren die bijvoorbeeld ratten en muizen eten.

De boommarter is wettelijk beschermd (Artikel 11.54 Besluit activiteiten leefomgeving, onderdeel van de Omgevingswet). Het is verboden deze soort opzettelijk te doden of te vangen. Ook het verstoren of bewust beschadigen van de voortplantings- of rustplaatsen is wettelijk verboden. Het overtreden van de wet valt onder economische delicten, met boetes die kunnen oplopen tot in de duizenden euro’s.

Het beste kunt u preventieve maatregelen nemen, door uw woning of schuur ontoegankelijk te maken.

Advies

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.