Steenmarter uit boom

Steenmarter en andere marterachtigen

De steenmarter heeft zijn naam te danken aan zijn oorspronkelijke manier van leven: in eenzaam gelegen stallen, schuren of oude huizen. Door de steeds groter wordende boerderijen en het verdwijnen van bijvoorbeeld landerijen vestigt de steenmarter zich steeds vaker, evenals andere dieren, in stad en dorp. Een echte cultuurvolger dus.

Vanuit het oosten heeft de steenmarter een steeds groter gebied in ons land veroverd, en we zien het aantal meldingen door overlast toenemen. En omdat steenmarters een beschermde status genieten in de Wet natuurbescherming, mogen ze niet opzettelijk gedood of gevangen worden en mogen hun voortplantingsplaatsen of rustplaatsen niet opzettelijk beschadigd of vernield worden. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) enkele jaren geleden de cursus Steenmarter en andere marterachtigen ontwikkeld zodat u leert wat u binnen het wettelijk kader (zowel zonder als mét provinciale ontheffing) kunt ondernemen tegen steenmarters en hoe u overlast door steenmarters kunt voorkomen. Ook leert u over de biologie van andere marterachtigen.

Inhoud van de cursus

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving;
  • Biologie van (steen)marters en andere marterachtigen;
  • Steenmarteroverlast en behandeling van klachten;
  • Wering.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de cursus

Één lesdag (09:00 – 16:00 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

Toets en certificaat of bewijs van deelname

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. Indien u de lesdag niet met een toets wenst af te sluiten, kunt u een Bewijs van deelname van het KAD ontvangen.

Kosten van de cursus

€ 297,50 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 272,50) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch en certificaat.

Meer informatie over de cursus steenmarter en andere marterachtigen?

Wanneer u vragen heeft over de cursus Steenmarter en andere marterachtigen beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke cursus het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton