Arvicola scherman Shaw

Molmuis (Arvicola scherman (Shaw))

Orde: Rodentia (knaagdieren)
Familie: Microtidae (woelmuizen)

De molmuis lijkt erg veel op de woelrat en deze twee werden voorheen ook wel als ondersoorten beschouwd. De aantallen dieren kunnen van jaar tot jaar fiks fluctueren.

Uiterlijk

De kleur van de molmuis is over het algemeen veel lichter dan van de woelrat. De maximale lichaamslengte bedraagt 17 cm. Dit is net een slag kleiner dan bij de woelrat, en ook het staartje is net wat korter. Evenals pasgeboren woelratten zijn ook pasgeboren molmuizen kaal en blind.

Leefwijze

Molmuizen komen vooral voor in Zuid-Limburg en huizen in landbouwpercelen ver van water. Soms gebruiken ze ook oude mollengangen. Hun gangenstelsel heeft twee niveaus: een oppervlakkig stelsel om te fourageren en een diep gelegen stelsel met kraam- en vooraadkamers. Aan de buitenkant zijn de hopen grond vaak zichtbaar, deze zijn platter dan molshopen. Ze bestaan uit fijnere kluiten en liggen vaak onregelmatig verspreid, zonder zichtbare gang daartussen.

Wering

De belangrijkste maatregel ter wering is het ontnemen van dekking en nestgelegenheid.

Advies

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.