Groen Kennisnet (met achtergrond)

Dierplagen Informatie op Groen Kennisnet

Sinds vorig jaar zijn de artikelen uit Dierplagen Informatie en haar voorgangers online te raadplegen via Groen Kennisnet.

Kennisdeling

Vorig jaar is gestart met het online zetten van de publicaties van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Als kenniscentrum vinden wij het belangrijk om onze kennis zo breed mogelijk te delen. Behalve artikelen uit onze uitgaven Rat en muis en Dierplagen en Milieu worden ook de jaargangen van Dierplagen Informatie in deze digitale collectie opgenomen. Hiervoor geldt wel dat de artikelen uit Dierplagen Informatie pas na een jaar kunnen worden geraadpleegd, zodat de abonnees het exclusieve recht behouden op de actuele edities.

Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector (agri, voedsel en groen). Het platform werkt samen met diverse uitgevers, kennisinstellingen en andere organisaties om relevante vakbladartikelen, onderzoeksresultaten, leermateriaal, projectresultaten en andere kennisbronnen te ontsluiten via hun digitale Kennisbank.
Daarnaast maakt Groen Kennisnet dossiers over specifieke onderwerpen waarin kennisbronnen, nieuws, video’s en leermateriaal worden gebundeld en publiceert het een agenda met geplande webinars, praktijk- en onderwijsdagen of andere kennisbijeenkomsten in de groene sector.

Via de QR-code komt u direct in het portaal van Dierplagen Informatie in de Groen Kennisnet Kennisbank
(of gebruik de volgende link: groenkennisnet.nl/portlet/dierplagen-informatie/*)