Groen Kennisnet (met achtergrond)

Dierplagen Informatie op Groen Kennisnet

Sinds vorig jaar zijn de artikelen uit Dierplagen Informatie en haar voorgangers online te raadplegen via Groen Kennisnet.

Kennisdeling

Vorig jaar is het groen kennisnet gestart met het online zetten van de publicaties van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Als kenniscentrum vinden wij het belangrijk om onze kennis zo breed mogelijk te delen. Artikelen uit onze Rat en muis en Dierplagen en Milieu opgaven in het groen kennisnet opgenomen. Ook informatie uit onze jaargangen van Dierplagen Informatie wordt in de collectie opgenomen. Deze informatie is echter pas toegankelijk na een jaar. De reden hiervoor is dat onze abonnees op deze manier het exclusieve recht behouden op de actuele edities.

Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is een online platform dat zich richt op de groene sector, waaronder agri, voedsel en groen. Het platform heeft samenwerkingsverbanden met diverse uitgevers, kennisinstellingen en organisaties om vakbladartikelen, en meer kennisbronnen toegankelijk te maken via hun digitale Kennisbank.

Bovendien biedt het Groen Kennisnet informatieve dossiers aan over verscheidene onderwerpen. Het platform publiceert ook een agenda met geplande webinars, praktijk- en onderwijsdagen of andere kennisbijeenkomsten, specifiek gericht op de groene sector. Door deze samenwerkingen en bundeling van kennisbronnen draagt Groen Kennisnet bij aan het vergroten van kennis en expertise in de groene sector. Voor meer informatie, raadpleeg dan onze kennisbank over het Groen kennisnet.

Via de QR-code komt u direct in het portaal van Dierplagen Informatie in de Groen Kennisnet Kennisbank
(of gebruik de volgende link: groenkennisnet.nl/portlet/dierplagen-informatie/*)