Groen Kennisnet (met achtergrond)

Dierplagen Informatie via het Groen Kennisnet

Sinds vorig jaar zijn de artikelen uit Dierplagen Informatie en haar voorgangers online te raadplegen via Groen Kennisnet. Als kenniscentrum vinden we het belangrijk om onze kennis zo breed mogelijk te delen. Behalve artikelen uit onze uitgaven Rat en muis en Dierplagen en Milieu worden ook de jaargangen van Dierplagen Informatie in deze digitale collectie opgenomen.

Wat is Groen Kennisnet?

Groen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector (agri, voedsel en groen). Het platform werkt samen met diverse uitgevers, kennisinstellingen en andere organisaties om relevante vakbladartikelen, onderzoeksresultaten, leermateriaal, projectresultaten en andere kennisbronnen te ontsluiten via hun digitale Kennisbank.

Daarnaast maakt Groen Kennisnet dossiers over specifieke onderwerpen waarin kennisbronnen, nieuws, video’s en leermateriaal worden gebundeld en publiceert het een agenda met geplande webinars, praktijk- en onderwijsdagen of andere kennisbijeenkomsten in de groene sector.