mosquito-1301764_1280

Nieuwe nascholing: Invasieve Exoten

De wereld wordt steeds kleiner: mensen reizen tegenwoordig in korte tijd de hele wereld over en goederen vinden vanuit alle werelddelen hun weg naar ons land. Deze globalisering heeft echter ook een keerzijde. Door dit reisgedrag en transport van goederen kunnen planten, schimmels en dieren zich ook steeds makkelijker verspreiden. Als deze organismen terecht komen in ons land en zich hier vestigen, kunnen ze hier inheemse soorten volledig verdringen en zo het complete ecosysteem verstoren. We noemen hen dan invasieve exoten.

Is een invasieve exoot eenmaal in de natuur gevestigd, dan brengt het vaak aanzienlijke kosten met zich mee om de schade te herstellen en de invasieve exoot te verwijderen of verdere verspreiding te voorkomen. In de nascholing Invasieve Exoten wordt nader ingegaan op de invasieve diersoorten en de risico’s die zij opleveren, bijvoorbeeld voor de economie en volksgezondheid. Ook wordt een overzicht gegeven van de biologie van invasieve exoten, op welke wijze zij ecosystemen verstoren en welke wet- en regelgeving relevant is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leren cursisten op welke wijze het beste kan worden omgegaan met invasieve exoten.

De cursus is ontwikkeld voor iedereen die in zijn of haar vakgebied met invasieve soorten te maken kan krijgen: bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van gemeenten, waterschappen & provincie, plaagdierbeheersbedrijven, terrein- en natuurbeheerders, handhavers, medewerkers van havenbedrijven en luchthavens. Voor meer informatie over de data en opgave verwijzen wij u graag door naar onze pagina voor nascholingen invasieve exoten.

Wasbeer