Bruine rat boerderij

Notitie beheer Bruine en Zwarte rat met gas-, lucht- of veerdrukwapen

Het doden van ratten, met name in de buitenruimte, is aan strenge regels gebonden. Sinds een wijziging van de Wet Natuurbescherming in 2018 is het doden van ratten door middel van het geweer onder voorwaarden toegestaan. Hiervoor is altijd toestemming van de grondgebruiker nodig en is een ontheffing van de provinciale overheid verplicht. Het KAD streeft ernaar inzicht te verschaffen in het bestrijden van ratten op een verantwoorde en veilige manier. Dat houdt onder andere in dat men werkt volgens principes van geïntegreerd plaagdierbeheer (IPM), het juiste materiaal gebruikt en er juist mee omgaat en men zich aan alle wet- en regelgeving houdt.

In het document Notitie beheer Bruine en Zwarte rat met gas-, lucht- of veerdrukwapen (versie 21 juni 2022) staat de huidige stand van zaken (d.d. 1-4-2022) betreffende een overzicht van ontheffingen per provincie (Bijlage 7.3).

Wilt u zelf de training RPB (Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera) volgen? Neem dan hier een kijkje.