Bruine rat boerderij

RPB: Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera & persdrukgeweer op basis van IPM

Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft in samenwerking met experts van politie, op het gebied van de Wet natuurbescherming en verantwoordelijken voor het beheer van recreatieterreinen een nieuwe training ontwikkeld: “Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera en persdrukgeweer op basis van IPM”.

Het doden van ratten, met name in de buitenruimte, is aan strenge regels gebonden. Sinds een wijziging van de Wet natuurbescherming in 2018 is het doden van ratten door middel van het geweer onder voorwaarden toegestaan. Hiervoor is altijd toestemming van de grondgebruiker nodig en is een ontheffing van de provinciale overheid verplicht. Het KAD streeft ernaar inzicht te verschaffen in het bestrijden van ratten op een verantwoorde en veilige manier. Dat houdt onder andere in dat men werkt volgens principes van geïntegreerd plaagdierbeheer (IPM), het juiste materiaal gebruikt en er juist mee omgaat en men zich aan alle wet- en regelgeving houdt.

Eisen voor deelname

Om de training RPB te kunnen volgen dient men aantoonbaar tot één van de volgende groepen te behoren:

 • houder van bewijs van vakbekwaamheid ‘Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen’;
 • houder van een jachtakte;
 • een actieve agrariër met een KBA-aantekening.

De toelatingseisen voor deze training zijn als harde eis gesteld, en bij het invullen van het aanmeldingsformulier moet u hiervan bewijs uploaden.

Inhoud van de training

Deze training bestaat uit 2 onderdelen: een theoriedeel, bestaande uit twee dagen in groepsverband, en een individuele praktijkavond.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • biologie en leefwijze van bruine en zwarte ratten;
 • plaagdierbeheer van bruine en zwarte ratten volgens de principes van Integrated Pest Management (IPM);
 • het uitvoeren van een Plaagdier Risico Inventarisatie, duidelijke afspraken maken met de opdrachtgever en deze schriftelijk vastleggen;
 • het opstellen van een plaagdierbeheersplan waarbinnen ook monitoring en preventieve maatregelen worden opgenomen;
 • gebruik van de warmtebeeldcamera ten behoeve van monitoring;
 • wet- en regelgeving die relevant is voor deze manier van rattenbestrijding;
 • veiligheid;
 • uitleg over vereisten en de werking van benodigd materieel en kosten;

Ook tijdens de theoriedagen zal voldoende geoefend worden, bijvoorbeeld met het uitvoeren van een risico-inventarisatie, het voorbereiden van het werk, het lopen met de buddy, etc.

Het tweede deel van de training omvat een praktische meeloopavond. U gaat een-op-een samen met een ervaren docent een aantal uren in de avond het veld in om te zien hoe een ervaren persoon in de praktijk ratten schiet en u leert van hem de praktische aspecten van de uitvoering.

Na de training bent u op de hoogte van alle relevante regels en methoden en heeft u de basiskennis opgedaan om dit werk zelf op een veilige en verantwoorde wijze te gaan verrichten.

Locatie

De locatie van de theorie-lesdagen is het KAD-trainingscentrum in Wageningen. Het praktijkdeel vindt plaats op een nader te benoemen locatie. Overigens kunnen wij het theorie-deel van deze training ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de training

De training bestaat uit twee theorie-lesdagen van 9.00 uur-15.30 uur, waarin u in groepsverband de kennis opdoet. Daarnaast wordt er een afspraak gemaakt voor het praktijkdeel, waarin u een-op-een met de ervaren docent een avond (circa 2,5 uur) het veld in gaat.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de eerste lesdag uitgereikt.

Bewijs van deelname

U ontvangt een bewijs van deelname na afronding van de gehele training.

N.B. Er vindt bij deze training geen toets plaats en er worden geen dagdelen toegekend ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de training

De kosten van de training bedragen € 975,00 per persoon (KAD-ledentarief € 930,00), excl. 21% BTW. De kosten zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunches tijdens de theoriedagen en een bewijs van deelname.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over de training “Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera en persdrukgeweer op basis van IPM” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.

Lesdata

De lesdata voor het theoriedeel (locatie: KAD-trainingscentrum in Wageningen) zijn:

 • RPB 05-2021: 9 en 17 december 2021
 • RPB 01-2022: maart 2022. Bij interesse kunt u zich via het onderstaande aanmeldformulier opgeven. Zodra de exacte data bekend zijn zullen wij contact met u opnemen.

De datum voor het praktijkdeel wordt in samenspraak tussen de docent en u vastgesteld.