KAD Nudepark 145

Ongedierte

Beestjes in uw woning of bedrijf? Dan heeft u mogelijk last van ongedierte. Ongedierte – wij noemen het plaagdieren – zijn diersoorten die voor overlast zorgen door de aanwezigheid in en om uw woning of bedrijfspand. In hoeken en gaten van een woning kan ongedierte makkelijk schuilen en voortplanten. Om deze reden zijn ze vaak lastig weg te krijgen. Door de snelle vermenigvuldiging vormt ongedierte al snel een plaag. Voorbeelden van ongewenste dieren zijn vogels en zoogdieren, vliegende insecten, kruipende insecten, houtaantasters en voorraadaantasters.

bug-5 Weet het zeker

Heeft u ongedierte? In ons laboratorium kunnen onze biologen vaststellen met welk beestje u te maken heeft. Zo kunnen we u van een goed en onafhankelijk advies voorzien of maatregelen al dan niet nodig zijn. De kosten voor een dergelijke determinatie bedragen € 74,00 excl. BTW, (€ 89,54 incl. BTW).

Ongedierte bestrijden

Het eerste waar u aan denkt als u ongedierte heeft ontdekt is bestrijding. Wij willen het liever voorkomen. Dit is dan ook de reden dat wij er de voorkeur aan geven ongedierte plaagdieren of dierplagen te noemen. Ten eerste is het handig om te weten met welk type ongedierte u te maken heeft voordat er wordt begonnen met ongediertebestrijding. Ieder dier moet namelijk op een andere manier voorkomen of bestreden worden. In onze kennisbank vindt u een overzicht van verschillende typen ongedierte.

Hygiëne en ongedierte

Om ongedierte bestrijding te voorkomen is een goede hygiëne en het tijdig opruimen van mogelijke ontwikkelingsbronnen in de meeste gevallen voldoende. Denk aan afval, rottend materiaal of dierlijke uitwerpselen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan ingrijpen nodig zijn. Op onze website geven wij per type ongedierte advies over de beste wijze van wering en preventie, en wanneer nodig: ongedierte bestrijding.

Ongedierte bestrijders

Blijkt het zelf bestrijden niet voldoende, dan zijn er veel bedrijven in Nederland die zich bezig houden met plaagdierbeheersing en ongediertebestrijding. Let er altijd op dat een onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast zijn er bedrijven die zich hebben aangesloten bij één van de twee brancheverenigingen (NVPB en Platform Plaagdierbeheersing) en/of zich laten ondersteunen door Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Verifieer altijd of medewerkers in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. Bekijk ons bedrijvenregister om een betrouwbare partij te vinden.

Educatie ongediertebestrijding

Bij Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kunt u terecht voor diverse vormen van educatie op het gebied van plaagdieren. We bieden opleidingen, cursussen en trainingen aan. De opleidingen bestrijdingstechnicus (BT) en leerling bestrijdingstechnicus zijn bijvoorbeeld specifiek gericht op mensen die graag het vak van plaagdierbeheerser willen leren en al dan niet zelfstandig uitoefenen. Nascholingen zijn bedoeld om het kennisniveau van bestrijdingstechnici te vergroten. Er kunnen dagdelen worden verdiend die meetellen voor de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid. Cursussen en training zijn bedoeld voor professionals en geïnteresseerden, die niet noodzakelijkerwijs zelf plaagdierbeheerser zijn, maar wel graag meer willen leren over een bepaald plaagdier. Bekijk hier de opleidingsmogelijkheden.

Advies tegen ongedierte

Het KAD geeft advies om een ongedierte bestrijding op de juiste wijze uit te voeren of om maatregelen te treffen om herhaling van de overlast te voorkomen. We hebben specialisten in huis die u van passend advies bij ongedierteproblematiek voorzien. Dat doen we op de volgende manieren:

  1. Advies naar aanleiding van ingezonden monsters
    Wanneer onduidelijk is met welke diersoort u te maken heeft is het mogelijk een monster naar het KAD te sturen ter determinatie. Determinatie betekent letterlijk het op naam brengen van organismen.
  2. Advies ter plaatse
    Bij complexe vraagstukken kan een medewerker van het KAD ter plaatse een onderzoek uitvoeren. Dit kan zijn naar aanleiding van een uitgevoerde determinatie, bij overlast van ongedierte op grote schaal of bij ongedierteproblematiek bij bedrijven of de industrie.
  3. Getuige-deskundige
    Als er een verschil van mening bestaat over wie aansprakelijk is, kan een beroep worden gedaan op de expertise van het KAD. Wij treden regelmatig op als onafhankelijk getuige-deskundige bij problemen met ongedierte.

Bent u, in geval van overlast van ongedierte op zoek naar de juiste diagnose en het juiste advies, stuur dan een monster ter determinatie naar het KAD, gebruik ons contactformulier of bel bij vragen naar (0317) 419 660 en vraag naar één van onze specialisten.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.