Rat op straat

Van ongediertebestrijder naar bestrijdingstechnicus

De term ongediertebestrijder is in feite een verouderde term, die echter vaak nog in de volksmond wordt gebruikt voor het bestrijden van ongedierte. De officiële benaming voor een ongediertebestrijder is tegenwoordig bestrijdingstechnicus of plaagdierbeheerser. Een bestrijdingstechnicus volgt hiervoor een gedegen opleiding en doet vervolgens zowel een theorie- als een praktijkexamen. Tijdens deze examens moet men laten zien dat hij of zij voldoende kennis heeft om op een goede wijze met biociden (gifstoffen) om te gaan. Ook moet men aantonen dat men zich bewust is van de risico’s voor het milieu en het dierenwelzijn. Men moet aan kunnen tonen te werken volgens de regels van Integrated Pest Management (IPM), waarbij wering en preventie een belangrijke rol innemen. Om dit goed te kunnen doen, is kennis van de biologie van de verschillende dieren noodzakelijk.

Rattenverdelging Deze poster stamt uit de jaren '50 van de vorige eeuw, toen men vooral vanuit het oogpunt van bestrijding keek. Tegenwoordig proberen we door middel van IPM te voorkomen dat plagen überhaupt ontstaan.