Gewone wesp

O: Bijen, hommels, wespen en hoornaars

Bijen, hommels, wespen en hoornaars. Het zijn allen insecten die erg nuttig zijn, maar toch veroorzaken ze in de ogen van veel mensen nogal eens overlast. Vaak worden deze diersoorten daarom bestreden, wat vaak ten onrechte is, want bij velen is er niet voldoende kennis over de juiste aanpak van de problematiek.

Dit nascholingsprogramma bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma waarbij het ochtendgedeelte in het teken staat van niet-solitaire (honing)bijen, hommels, wespen en hoornaars. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de biologie, ontwikkeling en leefwijze van deze insecten en daarnaast wordt onder andere gesproken over de bestrijding van wespen met de aandachtspunten die daarbij van belang zijn. In de middag wordt uitgebreid ingegaan op de solitair levende bijen, hommels en wespen. Als deze sociaal levende insecten al voor ‘overlast’ zorgen is het vaak overlast van tijdelijke aard en is een bestrijding haast zelden nodig. Goede voorlichting aan de klant is daarom ook vaak het belangrijkste.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • biologie van (solitaire) bijen en wespen, hommels en hoornaars;
  • herkenning van verschillende soorten;
  • aanpak of bestrijding van overlast.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EVM-toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 295,00 (KAD-ledentarief € 270,00) per persoon, excl. 21% BTW. De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-toets en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Bijen, hommels, wespen en hoornaars” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.

Cursusdata

  • Najaar 2021 (zodra deze datum bekend is zullen wij u op de hoogte brengen)