Gewone wesp

O: Bijen, hommels, wespen en hoornaars

Bijen, hommels, wespen, en hoornaars worden door mensen nog wel eens als probleem ervaren. Het zijn allemaal nuttige insecten in de natuur, al zal niet iedereen dit weten en alleen denken aan de angel en de daarbij horende pijnlijke steek. Regelmatig worden deze insecten daarom bestreden, ook in situaties waar dit niet terecht is. Goede kennis over de beestjes, hun biologie, en methoden om overlast te verminderen helpt om onnodige bestrijding, al dan niet met chemische middelen, te verminderen.

Dit nascholingsprogramma bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma waarbij het ochtendgedeelte ingaat op bijen, hommels, wespen, en hoornaars en hoe deze insecten van elkaar en van andere insecten te onderscheiden zijn. Ook wordt de biologie van deze insecten besproken, om zo een beter beeld te krijgen van de leefwijze van de beestjes. De middag is meer praktisch en hierin worden onder andere de volgende vragen behandeld: wanneer is bestrijding van een insectennest echt nodig? Welke methoden zijn er om insecten-overlast te verminderen, zonder of met gebruik van biociden? Waar moet men aan denken bij bestrijding van wespennesten? Welke adviezen kan men klanten bieden in geval dat chemische bestrijding niet gewenst, mogelijk, of nodig is?

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Herkenning van bijen, wespen, en hierop lijkende insecten;
  • Biologie van bijen en wespen, hommels en hoornaars;
  • Aanpak of bestrijding van overlast.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:00 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa één week voor aanvang van de cursus digitaal toegestuurd. Tevens ontvangt u een uitgeprinte versie aan het begin van de lesdag.

Toets

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Kosten van de nascholing

€ 325,00 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 278,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 235,-
– examenkosten RPMV € 65,-
– arrangementskosten € 25,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Bijen, hommels, wespen en hoornaars” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.