Gewone wesp

O: Bijen, hommels, wespen en hoornaars [VERNIEUWD]

Bijen, hommels, wespen, en hoornaars worden door mensen nog wel eens als probleem ervaren. Het zijn allemaal nuttige insecten in de natuur, al zal niet iedereen dit weten en alleen denken aan de angel en de daarbij horende pijnlijke steek. Regelmatig worden deze insecten daarom bestreden, ook in situaties waar dit niet terecht is. Goede kennis over de beestjes, hun biologie, en methoden om overlast te verminderen helpt om onnodige bestrijding, al dan niet met chemische middelen, te verminderen.

Dit nascholingsprogramma bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma waarbij het ochtendgedeelte ingaat op bijen, hommels, wespen, en hoornaars en hoe deze insecten van elkaar en van andere insecten te onderscheiden zijn. Ook wordt de biologie van deze insecten besproken, om zo een beter beeld te krijgen van de leefwijze van de beestjes. De middag is meer praktisch en hierin worden onder andere de volgende vragen behandeld: wanneer is bestrijding van een insectennest echt nodig? Welke methoden zijn er om insecten-overlast te verminderen, zonder of met gebruik van biociden? Waar moet men aan denken bij bestrijding van wespennesten? Welke adviezen kan men klanten bieden in geval dat chemische bestrijding niet gewenst, mogelijk, of nodig is?

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Herkenning van bijen, wespen, en hierop lijkende insecten;
  • Biologie van bijen en wespen, hommels en hoornaars;
  • Aanpak of bestrijding van overlast.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EVM-toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 295,00 (KAD-ledentarief € 270,00) per persoon, excl. 21% BTW. De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-toets en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Bijen, hommels, wespen en hoornaars” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.

Cursusdata

  • 29 oktober 2021 (inschrijven niet meer mogelijk)
  • 19 november 2021 (inschrijven niet meer mogelijk)
  • 17 december 2021