Vleermuis

Vleermuizen

In Nederland zijn 22 vleermuissoorten waargenomen. Vleermuizen en hun voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen zijn op grond van de Wet natuurbescherming beschermd. Doordat mensen en vleermuizen allebei dezelfde gebouwen gebruiken, kunnen soms conflicten ontstaan. Vleermuizen kunnen als plaagdier worden gezien als ze in ruimten komen waar ook mensen zich bevinden of wanneer er hinder wordt ondervonden door geluid, stank of uitwerpselen. Soms willen burgers van deze dieren af zonder dat zij aantoonbare overlast veroorzaken. Wanneer plaagdierbeheersers klachten ontvangen over (vermeende) overlast van vleermuizen, is het zaak dat ze goed weten hoe deze klachten moeten worden afgehandeld.
Na het volgen van dit kennisaanbod kunnen cursisten klachten over vleermuizen als vermeende plaagdieren deugdelijk afhandelen doordat men met opgedane kennis en ervaring de houding van mensen t.o.v. vleermuizen positief kan beïnvloeden, dan wel de klachten kan verhelpen met technische ingrepen zonder dat de vleermuizen daarvan hinder ondervinden of doordat men naar de juiste instanties kan doorverwijzen.

Inhoud van de nascholing

• Wet- en regelgeving
• Biologische aspecten, zoals: uiterlijke kenmerken; zintuigen; voedsel; migratie; verblijfplaatsen; voortplanting; bedreigingen voor vleermuizen
• Bespreking van een aantal Nederlandse vleermuizen, afgemeten op plaagdierbeheer
• Overlast en risico’s voor de volksgezondheid
• Afhandeling van verschillende soorten klachten
• Praktische vaardigheden omtrent omgang met dode of zieke dieren

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen. Wij kunnen deze nascholing ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de cursus

Eén lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

Bewijs van deelname/certificaat

Op verzoek wordt een bewijs van deelname verstrekt. Wilt u deze lesdag volgen in het kader van uw verlenging van uw bewijs van vakbekwaamheid ” Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”, dan kunt u zich aanmelden voor de nascholing VL: Vleermuizen via deze pagina. U sluit de lesdag dan af met een toets die wordt afgenomen door exameninstituut EVM.

Kosten van deze cursus

€ 310,00 (KAD-ledentarief € 285,00) per persoon, excl. 21% BTW. De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, en KAD-certificaat van deelname.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over de cursusdag “Vleermuizen” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.

Cursusdata

  • 12 november 2021
  • 16 december 2021