Bruine rat

IPM rattenbeheersing

De training IPM rattenbeheersing is bedoeld voor personen die de training RPB willen volgen, maar niet voldoen aan één van de vereiste drie criteria zoals vermeld op de pagina van de training RPB.

Om aan de training IPM rattenbeheersing deel te mogen nemen is het een vereiste dat u voldoet voor aanvang van de training aan de financiële verplichtingen* die deze training met zich meedraagt.

Facturen worden circa 2 weken voor aanvang van de training verstuurd en dienen vóór aanvang voldaan te zijn. Het niet tijdig voldoen van de factuur kan tot gevolg hebben dat uw aanmelding wordt doorgeschoven naar de volgende beschikbare datum c.q. wordt geannuleerd. Annuleringskosten zullen aan u worden doorberekend.

Inhoud van de training

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Biologie en leefwijze van bruine en zwarte ratten;
  • Integrated Pest Management.

De training kent een minimaal aantal deelnemers (8 personen). Wanneer er niet aan deze criteria wordt voldaan, zal de training naar een later te bepalen datum doorgeschoven worden.

De trainingsdag wordt afgesloten met een toets, welke met goed gevolg afgelegd dient te worden.

Locatie

Het KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de training

Eén lesdag (9.00-15.30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

Bewijs van deelname

U ontvangt na het met goed gevolg afleggen van de toets een bewijs van deelname*.

N.B. Er worden bij deze training geen dagdelen toegekend ter behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

*Het bewijs van deelname aan deze training is een vereiste om deel te mogen nemen aan de training RPB.

Kosten van de training

€ 695,00 per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, bewijs van deelname bij het met goed gevolg afleggen van de vereiste toets, en zijn als volgt opgebouwd:
– cursusgeld € 670,-
– arrangementskosten € 25,-

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over de training “IPM rattenbeheersing” beantwoorden wij deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke training het gaat).

Lesdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.