Bruine rat

IPM rattenbeheersing

De training IPM rattenbeheersing is bedoeld voor personen die de training RPB willen volgen, maar niet voldoen aan één van de vereiste drie criteria zoals vermeld op de pagina van de training RPB.

Om aan de training IPM rattenbeheersing deel te mogen nemen, zijn de volgende vereisten gesteld:

  • U bent in het bezit van een geldende Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • U voldoet voor aanvang van de training aan de financiële verplichtingen* die deze training met zich meedraagt.

Facturen worden circa 2 weken voor aanvang van de training verstuurd en dienen vóór aanvang voldaan te zijn. Het niet tijdig voldoen van de factuur kan tot gevolg hebben dat uw aanmelding wordt doorgeschoven naar de volgende beschikbare datum c.q. wordt geannuleerd. Annuleringskosten zullen aan u worden doorberekend.

Bent u niet van plan de training RPB te volgen, maar bent u wel geïnteresseerd in het volgen van de training IPM rattenbeheersing? Dan kunt u deelnemen zonder een geldende VOG.

Aanvraag en indienen VOG

Het document aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vindt u hier: Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Download het document via de link hierboven en vul de ontbrekende gegevens in (paragraaf 1.1 en 1.2). Let op! De paragrafen 2.1 t/m 2.4 zijn al voor u ingevuld. Voeg een screenshot/foto toe van deze webpagina, waaruit blijkt waarvoor de VOG nodig is. Dit vervangt paragraaf 2.5.

Dien een volledig ingevuld aanvraagformulier (samen met de kopie van deze webpagina) in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Hier toont u een geldig identiteitsbewijs en betaalt u het tarief van €41,35 (vrijgesteld van btw).

Procedure

  • Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u bericht van Justis.
  • U ontvangt de VOG per post op het (post)adres dat u in de aanvraag opgeeft.

Ga voor meer informatie en uitleg over de VOG naar: www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog

Inhoud van de training

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Biologie en leefwijze van bruine en zwarte ratten;
  • Integrated Pest Management.

De training kent een minimaal aantal deelnemers (8 personen). Wanneer er niet aan deze criteria wordt voldaan, zal de training naar een later te bepalen datum doorgeschoven worden.

De trainingsdag wordt afgesloten met een toets, welke met goed gevolg afgelegd dient te worden.

Locatie

Het KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt, samen met de uitnodiging, circa twee weken voor aanvang van de training per e-mail toegestuurd.

Bewijs van deelname

U ontvangt na het met goed gevolg afleggen van de toets een bewijs van deelname*.

N.B. Er worden bij deze training geen dagdelen toegekend ter behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

*Het bewijs van deelname aan deze training is een vereiste om deel te mogen nemen aan de training RPB.

Kosten van de training

De kosten van de training bedragen € 695,00 per persoon, excl. 21% BTW. De kosten zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch, toets en een bewijs van deelname bij het met goed gevolg afleggen van de vereiste toets.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over de training “IPM rattenbeheersing” beantwoorden wij deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke training het gaat).

Lesdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.

LET OP! Voor de start dient u een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Heeft u geen VOG beschikbaar kunt u niet deelnemen aan de training en worden kosten wel in rekening gebracht.

Aanmelden?

Vraag na aanmelding direct uw VOG aan om deel te kunnen nemen aan de training!

U kunt zich hier aanmelden voor deze cursus