Aardbeiloopkever

Aardbeiloopkever (Harpalus rufipes (Degeer))

Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Carabidae (loopkevers)

In ons land komt een groot aantal vertegenwoordigers voor van de familie der loopkevers. Deze insecten kunnen snel lopen en vele soorten zijn niet in staat om te vliegen, omdat de vleugels ontbreken of omdat de dekschilden vergroeid zijn. De aardbeiloopkever, ook wel roodpoothalmkruiper genoemd, is echter wél in staat om te vliegen.

Uiterlijk

De aardbeiloopkever heeft een lengte van 14-16 mm. De antennen en poten zijn roodbruin gekleurd, het lichaam is bruin tot zwart, glanzend en heeft een enigszins afgeplatte vorm zoals de meeste loopkevers. De dekschilden hebben fijne groeven die in de lengterichting lopen.

Ontwikkeling en leefwijze

Kevers ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling 4 stadia kent: ei–larve–pop–adult.
De eitjes worden in de herfst in de bodem afgezet, waarin de larven zich voeden met dierlijke eiwitten van kleine prooien (insecten e.d.).

De aardbeiloopkever is vooral ’s nachts actief. Overdag houden ze zich vaak verborgen op donkere plaatsen, zoals onder stenen, bladeren of stukken hout. De kever komt vooral voor op of in droge zandgrond en kan als larve of als kever overwinteren. Ze vreten bij voorkeur de zaadjes van aardbeien, waardoor de vruchten ernstig worden beschadigd, maar ook zaden van sparren, grove dennen en lariks worden gegeten. Soms bijten ze de jonge fijnsparkiemplantjes door. Ook kleine insecten worden door de kevers gegeten.

Schade

De meeste schade wordt door de aarbeiloopkever aangericht aan aardbeien op het veld. Dergelijke schade kan soms aanzienlijk zijn.
Voor de mens, huisdieren en goederen zijn ze volkomen onschadelijk. Het is een bekend feit dat deze insecten soms in grote aantallen op het veld neerstrijken en vanuit daar, vooral bij warm weer, makkelijk woningen binnenkomen.

Wering

Vooral in de zomerperiode kunnen loopkevers woningen binnendringen, wat zeer hinderlijk kan zijn. Dat kan worden voorkomen door naden en kieren in de buitenmuur te dichten en ventilatieroosters te voorzien van fijnmazig gaas. Daarnaast is het verstandig om bij warm weer ramen en deuren vooral ’s avonds gesloten te houden of te voorzien van goed sluitende horren.
Binnengekomen kevers kunt u wegvangen en buiten uitzetten.

Een bestrijding van aardbeiloopkevers met chemische bestrijdingsmiddelen is niet nodig en daarom ongewenst.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.