SONY DSC

Takluizen (Cinara sp.)

Orde: Hemiptera (snavelinsecten)
Familie: Aphididae (bladluizen)

Takluizen leven gedurende het gehele jaar op coniferen.
De takluizensoort Cinara confinis Koch voornamelijk op zilverspar (Abies sp.), soms op ceder (Cedrus sp.).
De thujatakluis (Cinara cupressi Buckton) wordt aangetroffen op coniferen (Thuja sp., Juniperus sp., Cypressus sp. en Chamaecyparis sp.).
De fijnsparstamluis (Cinara piceae Panzer) leeft vooral op de fijnspar (Picea albies).

Uiterlijk

Takluizen hebben een zacht, peervormig lichaam en zijn vaak ongevleugeld. Soms treden behalve ongevleugelde ook gevleugelde takluizen op, die wegvliegen naar andere exemplaren van dezelfde boomsoort.
Afhankelijk van de soort verschillen ze van kleur. Zo zijn C. piceae en C. confinis donkergrijs tot zwart van kleur, terwijl C. cupressi juist lichtgrijs tot bruin gekleurd is. Ze worden vaak niet groter dan 5 mm.
Met hun stekende en zuigende monddelen voeden ze zich met sappen uit bomen.

Leefwijze

Gedurende de zomermaanden verblijven deze insecten voornamelijk aan de ondergrondse delen van de boom. In het voor- en najaar komen zij bovengronds voor in schaduwrijke gebieden op de stammen en dikke takken, dikwijls in grote aantallen.

Schade

Schade van enige betekenis aan de bomen wordt voor zover bekend niet veroorzaakt door de takluizensoorten C. confinis en C. piceae bij het optreden van grote aantallen, zodat biociden (=bestrijdingsmiddelen) niet nodig zijn.
Geheel anders is dit bij C. cupressi. Deze soort kan verkleuring of sterfte van jonge takken veroorzaken. In het ergste geval kan de boom afsterven.

Wering en preventie

Het kan voorkomen dat deze takluizen hinder veroorzaken door het binnenkomen in een woning, als een boom waarop zij zich bevinden dicht bij huis staat. Dergelijke “invasies” vinden soms plaats gedurende enkele weken in het voorjaar, eventueel in het najaar.

Kieren bij raam- en deursponningen waardoor de luizen naar binnen komen, kunt u afdichten met daarvoor geschikte materialen (kit en tochtstrip), terwijl openstaande ramen en deuren van horren met insectengaas kunnen worden voorzien.
Toepassing van biociden is niet nodig en dus ongewenst.

Advies

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.