nuttig

Nuttige dieren

Het nut van (plaag)dieren

Hoewel veel dieren voor overlast kunnen zorgen is het van belang om te beseffen dat veel van de (plaag)dieren waar we dagelijks mee te maken hebben ook een erg belangrijke en nuttige rol spelen. Zo zorgen bijen en hommels voor de bestuiving van bloemen, dit is essentieel voor de voortplanting van veel planten. Wespen, hoornaars en spinnen zijn rovers die veel lastige insecten zoals vliegen opeten. Steenmarters, wezels, bunzingen en vossen hebben een soortgelijke rol in dat zij jagen op insecten, muizen en ratten.

Zelfs mieren, kevers en vliegen zijn van groot belang. Zij zijn onder andere de ‘grote’ opruimers die hun steentje bijdragen door het consumeren van allerlei ‘afval’, zoals kadavers en rottend organisch materiaal.

Advies

Wanneer u overlast ervaart van een dier, twijfelt over de noodzaak van bestrijding of de rol en het nut van een gevonden insect, raden wij u aan om contact op te nemen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) voor een onafhankelijk advies.

bug-5 Weet het zeker

Heeft u een plaagdier gevonden? In ons laboratorium kunnen onze biologen vaststellen met welk beestje u te maken heeft. Zo kunnen we u van een goed en onafhankelijk advies voorzien of maatregelen al dan niet nodig zijn. De kosten voor een dergelijke determinatie bedragen €74,00 excl. BTW (€89,54 incl. BTW).