ctgb

Toelatingen biociden

De toelating van biociden vindt (overigens evenals gewasbeschermingsmiddelen) plaats onder supervisie van het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Het Ctgb beoordeelt volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria of gewasbeschermingsmiddelen en biociden – bij juist gebruik – veilig zijn voor mens, dier en milieu én of ze werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht en gebruikt mag worden. Daarbij stelt het ook duidelijke voorschriften verplicht, die minimaal op het etiket moeten staan.

Op de website van het Ctgb vindt u een uitgebreide database van toegelaten producten voor zowel particulier als professioneel gebruik.