bombus

Hommels (Bombus spp.)

Orde: Hymenoptera (vliesvleugeligen)
Familie: Apidae (bijen en hommels)

Hommels komen in het gehele land voor. Er zijn een 25-tal soorten bekend in ons land, met verschillende kleurige patronen. Ze zijn sterk behaard, wat ze een donzig uiterlijk geeft.

Ontwikkeling

Hommels zijn sociale dieren die zogeheten staten vormen, deze zijn eenjarig. De nesten van hommels zitten in holten in de grond, in bomen, nestkastjes en dergelijke. In het vroege voorjaar begint de koningin met het bouwen van een nieuw nest: ze legt de eerste eitjes en verzorgd deze, dit zijn altijd werksters. Als de werksters volgroeid zijn gaan zij door met het zoeken van voedsel en het onderhouden van het nest, vanaf dit moment is de taak van de koningin alleen nog maar eitjes leggen. Rond midden augustus komen ook de eerste mannetjes en jonge koninginnen uit de eitjes, deze paren en daarna zullen de jonge koninginnen overwinteren. De rest van het nest en de mannetjes sterven uit. De nieuwe koninginnen beginnen na de winter weer een nest en de hele cyclus herhaalt zich. Het voedsel van de hommels bestaat uit stuifmeel en nectar die ze verzamelen uit bloemen.

Nut

Hommels zijn heel nuttige insecten. Doordat ze tijdens hun zoektocht naar nectar van bloem naar bloem vliegen, brengen zij stuifmeel van de ene bloem naar de andere. Zo zorgen zij voor het bestuiven van bloemen en cultuurgewassen.

Schade en bestrijding

Hommels steken bijna nooit, alleen als ze zich echt bedreigd voelen. Een enkele maal zijn hommels hinderlijk, bijvoorbeeld als ze in de buurt van een zandbak met spelende kinderen voorkomen. Er wordt in principe afgeraden om hommels te bestrijden, omdat ze zeer nuttig zijn en bijna nooit voor overlast zorgen. Als ze werkelijk een gevaar vormen voor de mens, bijvoorbeeld omdat er veel aanwezig zijn bij kleuterscholen, bejaardentehuizen, dan kunt u kijken bij de bestrijding van de gewone wesp.

Advies

Mocht de bestrijdingsactie, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.