rosse metselbij osmia rufa

Rosse metselbij (Osmia rufa L.)

Orde: Hymenoptera (vliesvleugeligen)
Familie: Apidae (bijen en hommels)

Er komen ongeveer 20 soorten bijen voor die behoren tot het genus Osmia. Metselbijen maken gebruik van bovengrondse holten in bomen en muren, ze kunnen ook zelf holten uitknagen in zachte materialen zoals mergel. Sommigen soorten maken een samenklontering van cellen die ze opbouwen uit zand of leem, vermengd met speeksel, hier komt dan ook de naam metselbijen vandaan. Osmia rufa is de meest voorkomende soort en hij wordt ook gebruikt voor de bestuiving van planten in de tuinbouw.

Uiterlijk

De rosse metselbij is donkerbruin van kleur met een duidelijke groene metaalglans op de chitinehuid. De beharing op de kop is bij het vrouwtje zwart en bij het mannetje lichtgeel. Ook heeft het vrouwtje twee afgestompte horentjes aan de voorzijde van haar kop. Het mannetje heeft duidelijke, lange antennes. De vrouwtjes zijn ongeveer 10 tot 12 millimeter groot en de mannetjes zijn iets kleiner.

Ontwikkeling

Het vrouwtje maakt gebruik van holle stengels om haar eitjes in te leggen. Meestal maakt ze steeds een broedcel, met één eitje erin en stuifmeel als voer voor de larve. In een stengel worden ongeveer 10 broedcellen afgezet. Naast holle stengels worden allerlei natuurlijke en ook kunstmatige holten als broedcel gebruikt. 10 dagen na de eiafzetting komen de larven uit, na 5 weken hebben de larve het voedsel op en verpoppen ze. Rond eind augustus/september komt de pop uit. De jonge bij blijft echter in de broedcel overwinteren en komen pas in het vroege voorjaar naar buiten.

Leefwijze

De rosse metselbij leeft solitair, maar kan in groepen voorkomen, zeker als er een gunstige nestlocatie op een zonzijde aanwezig is. Van eind maart tot mei is de bij actief in het zorgen voor het broed. Het zijn bloembezoekers die leven van stuifmeel en nectar. Metselbijen komen in Nederland heel algemeen voor, vooral in tuinen en parken.

Schade en Bestrijding

Van schade als gevolg van de rosse metselbij zijn geen voorbeelden bekend. Het kan het alleen als hinderlijk ervaren worden als er veel bijen op één plaats voorkomen. De rosse metselbij leeft slechts een korte periode en is nuttig voor de bestuiving van planten, daarom wordt bestrijding van deze bij afgeraden.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.