Aphomia sociella

Hommelwasmot

Hommelwasmot (Aphomia sociella L.)
Orde: Lepidoptera (vlinders en motten)
Familie: Pyralidae (snuitmotten)

De larven van de hommelwasmot, voorheen ook bekend als de hommelmot, ontwikkelen zich in hommelnesten of ook, maar zelden, in wespennesten. De larven leven van afval in het nest, maar voeden zich ook door te roven van het broed van de hommels of wespen.

Uiterlijk

De hommelwasmot is een onopvallende vlinder. Hij heeft een spanwijdte van 28 mm. De rups is botergeel van kleur en tot wel 18 mm lang.

Leefwijze

De larven van de hommelwasmot leven van de raten, gemaakt van was (vandaar de naam), en voorts van de larven en volwassen hommels of wespen. Zij vormen een zeer hecht spinsel. In juli/augustus maken de larven cocons, waarbinnen de overwintering plaatsvindt. De verpopping vindt het volgende voorjaar plaatst binnen die cocons. In juni/juli verschijnen de motten.

Wering

De hommelwasmot veroorzaakt geen schade. Bestrijding is dus vaak niet nodig. Zeker aangezien te verwachten valt, dat de kolonie zal uitsterven bij gebrek aan voedsel. Indien gewenst kan men het spinsel met de larven verwijderen.

Advies

Mochten de bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.