Chironomidae2

Dansmuggen (Chironomidae)

Orde: Diptera (tweevleugeligen)
Familie: Chironomidae (dansmuggen)

Dansmuggen worden ook wel wintermuggen of vedermuggen (vanwege de veerachtige antennen) genoemd. Er komen ruim 175 soorten dansmuggen voor in Nederland en België. Dansmuggen moeten niet verward worden met dansvliegen (Empididae).

Uiterlijk

Dansmuggen zijn slank gebouwde muggen, met slanke poten, smalle vleugels en slanke met lange ‘haren’ bedekte antennen (vooral bij het mannetje). De mug heeft een gebochelde thorax (borststuk). De monddelen zijn zwak ontwikkeld, omdat dansmuggen in tegenstelling tot steekmuggen (Culicidae) geen bloed zuigen. De larven zijn wormachtig en bloedrood van kleur (hun lichaam is gevuld met het zuurstofbindende eiwit hemoglobine dat ook in ons bloed zit) en worden daarom ook wel ‘rode muggenlarve’ of ‘bloedworm’ genoemd.

Ontwikkeling

Dansmuggen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De larven leven in water, vochtige grond of rottend materiaal (bijvoorbeeld in de rottingslaag op de bodem van stilstaand water) van organische afvalstoffen. De volwassen dansmuggen treft men vooral aan in januari en februari.

Leefwijze

bloedworm (Chironomidae) Een dansmuggen larve, ook wel bloedworm of rode muggenlarve genoemd.

Zoals benoemd voeden dansmuggen zich niet met bloed. Sterker nog, in het volwassen stadium wordt eigenlijk helemaal niet gegeten. Dansmuggen komen voornamelijk voor in de buurt van water of rottend materiaal. De mannetjes kunnen reusachtige zwermen vormen. Bij het zitten worden de voorste poten niet op de grond geplaatst, waardoor ze door ieder zuchtje wind in beweging worden gebracht. Ze worden niet door licht aangetrokken.

Wering

Dansmuggen zijn niet schadelijk, en vormen een voedselbron voor een hele boel andere insecten en vogels. Ze zijn te weren door water en rottend materiaal te verwijderen, deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten te houden (eventueel horren plaatsen). Wanneer zij toch binnen zijn kan het helpen tocht te creëren door ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten. Bestrijden is niet noodzakelijk, tot zelfs onmogelijk.

Advies

Mocht de weringsmaatregelen uitgevoerd aan de hand van dit advies onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.