IMG_3466

Determinatieservice exoten

Door menselijk reisgedrag en transport van goederen kunnen planten, schimmels en dieren zich verspreiden naar gebieden waar zij van oorsprong niet thuishoren. Wanneer deze organismen in staat blijken te zijn om zich hier te vestigen, kunnen ze inheemse soorten verdringen en zo ecosystemen verstoren of anderszins schade veroorzaken. Op dat moment krijgen deze organismen de stempel ‘(invasieve) exoot’.

Signaleringsfunctie

Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft een belangrijke signaleringsfunctie in de introductie en de verspreiding van invasieve exoten die specifiek in en rondom gebouwen voorkomen. Vroegtijdige detectie van (invasieve) exoten is van belang. Daarom biedt het KAD sinds kort een gratis determinatieservice voor een aantal soorten of soortgroepen.

Het gaat uitsluitend om de volgende groepen:

Hoe werkt het?

Na het insturen van het monster krijgt u kosteloos te horen of de naar ons toegezonden insecten inderdaad mediterrane draaigatjes, termieten, exotische vliegende mieren of andere exoten zijn. Wanneer het géén exoot betreft, maar wel een soort waarbij actie aan te raden is (bijvoorbeeld omdat het een houtaantastende soort is), dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en ontvangt u de uitslag plus bijbehorend advies tegen de gebruikelijke kosten voor een determinatie. Als er geen actie nodig is, maar u toch graag de uitslag plus het bijbehorende advies wilt ontvangen, dan vragen wij u om het reguliere determinatietarief te voldoen voordat de uitslag wordt verstrekt.

Mediterraan draaigatje

Mediterrane draaigatjes  (soorten uit het Tapinoma nigerrimum-complex) komen op steeds meer locaties in Nederland voor, allen voor zover bekend in stedelijke gebied. Deze mieren leven in zogeheten superkolonies, waarin meerdere koninginnen werksters produceren. Dergelijke kolonies verdringen andere mierensoorten en ze ondergraven bestrating. In in tuinen en binnenshuis komen ze voor, waar hun aanwezigheid en gedrag (bijten) zorgen voor significante overlast.

Termieten

De Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit (NVWA) heeft in 2023 een signaaladvies afgegeven, waarin wordt aangegeven dat de introductie van termieten in ons land een reëel risico is. Wereldwijd bestaan er veel verschillende termietensoorten met een verscheidenheid in levenswijze. Dit zijn enkele algemene signalen die passen bij een actieve termietenkolonie in een gebouw:

Denkt u een mediterraan draaigatje, termiet of vliegende mier te hebben aangetroffen?

Neem dan een kijkje op onze determinatie-pagina voor meer informatie over onze determinatieservice of volg de eerder genoemde links in dit artikel om meer informatie te krijgen over de desbetreffende soort.