draaigatje2

Mediterraan draaigatje

Orde: Hymenoptera (vliesvleugeligen)
Familie: Formicidae (mieren)

Mediterrane draaigatjes  (soorten uit het Tapinoma nigerrimum-complex) zijn exotische mieren in ons land. In 2013 werd ze voor het eerst waargenomen en werd de verwachting uitgesproken dat ze invasief zouden worden en op veel plekken voor overlast zouden gaan zorgen. Inmiddels zijn er 24 populaties in Nederland bekend en enkele vondsten in gebouwen.

Mediterrane draaigatjes zijn mieren die er een nogal indrukwekkende leefwijze op na houden. Er is geen sprake van één koningin in één nest, maar elk jaar sluiten alle nieuwe koninginnen zich aan bij het bestaande nest. Alle koninginnen produceren werksters en die werken samen in een zogenaamde superkolonie. Zo ontstaat een flinke dichtheid aan mieren en ook de omvang van de kolonie kan enorm worden. Dit leidt tot problemen, zoals de verdringing van andere mierensoorten en het ondergraven van bestrating. Alle bekende populaties zijn in stedelijk gebied en op elke plek komen de mieren ook massaal in tuinen en binnenshuis voor, waar hun gebijt en gezoek naar voedsel niet wordt gewaardeerd.

De juiste manier om deze soort op lange termijn te beheersen wordt momenteel onderzocht. Pas dus op met wat u leest en wat u zich laat verkopen, zoals bestrijdingsmiddelen!

Wij kunnen u de volgende tips geven:

1. Wees er zeker van dat u met het mediterraan draaigatje te maken hebt. Hoewel het gedrag en de vorm van nestuitgangen goede kenmerken zijn, is hier ook overlap met inheemse mieren, zoals de wegmier en de zwarte zaadmier. Laat overlastgevende mieren dus altijd determineren door ervaren deskundigen van bijvoorbeeld het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen of een andere specialist. Als de mieren niet in een potje te vangen zijn werkt een plakbandje ook.

2. Bedenkt u dat deze soort een groot gebied in kan nemen; hebben uw buren ook overlast van dezelfde mier? Dit is dan waarschijnlijk dezelfde kolonie. Met een enkel huishouden de mieren aanpakken is dan slechts symptoombestrijding, want de kolonie verplaatst zich als een olievlek.

3. Veel middelen en doe-het-zelf oplossingen hebben een contact-dodende werking. Aangezien deze soort zeer veel koninginnen per kolonie heeft is de kans zeer klein dat een dergelijke aanpak blijvend effect heeft, zeker als u midden in “veroverd” gebied woont. U kunt de mieren hier slechts voor korte duur mee wegnemen.

4. Woont u aan de rand van een bekende kolonie, dan kunt u de opmars wél dwarsbomen. Met kokend water kunt u oprukkende verkenners doden en kleine, beginnende nestopeningen (waar wellicht nog geen koninginnen in de buurt zijn) verstoren.

5. Heeft u overlast in huis?

  • Het is niet altijd duidelijk waar de mieren naar binnen komen, maar regelmatig is dit langs en door kozijnen van ramen en deuren, of via oude afbrokkelende voegen. Dicht deze waar mogelijk.
  • Regelmatig poetsen van plekken waar mieren lopen kan hun geursporen af laten nemen.
  • Laat geen eten achter voor de mieren. Denk aan etensresten, maar ook aan dierenvoer of dode insecten zoals vliegen.
  • Een professionele bestrijdingstechnicus kan, afhankelijk van de ernst, voor enige weken tot maanden voor verlichting zorgen door bestrijdingsacties. Maar denk ook aan de “olievlek” buiten de deur.

Ervaart u overlast door deze mier? Neem dan contact met ons op!