Arhopalus rusticus

Bruine grootoogboktor (Arhopalus rusticus (L.))

Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Cerambycidae (boktorren)

Deze kevers worden af en toe in huis aangetroffen wanneer hout voor de kachel of de open haard binnen wordt opgeslagen. Deze kevers tasten geen verwerkt op bewerkt hout aan.

Uiterlijk

Boktorren beschikken over draadvormige antennen. Hun antennen staan soms naar achteren gericht, want de indruk van een gewei wekt. De antennen zijn vaak even lang als, of bij sommige soorten zelf langer dan het lichaam. Deze boktorren hebben vaak een langwerpige vorm. De poten zijn erg goed ontwikkeld. De bruine grootoogboktor is ca. 22 mm lang en is helder tot donkerbruin van kleur.

Leefwijze

Boktorren hebben een meerjarige ontwikkelingscyclus. Net als de rode smalboktor wordt de bruine grootoogboktor veelal aangetroffen op naaldhout.

Overlast en wering

Grote aantallen kevers in huis kunnen hinderlijk zijn, maar schade aan houtwerk in huis zal niet optreden. Het verdient aanbeveling niet te grote voorraden brandhout in huis op te slaan. Bij opslag buiten gaat de ontwikkeling minder snel, bovendien heeft u dan minder last van de kevers. Gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet zinvol en wordt daarom streng afgeraden. Wegvangen, bijvoorbeeld door middel van de stofzuiger is zeer doeltreffend.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.