kleine wespenboktor (MS)

Kleine wespenboktor (Clytus arietis (L.))

Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Cerambycidae (boktorren)

De kleine wespenboktor komt in Nederland vrij algemeen voor. Men ziet ze buiten vooral op boomschors van loofbomen en op bladeren. Je kunt ze af en toe ook in huis aantreffen wanneer haardhout binnen wordt opgeslagen. Deze kevers tasten geen verwerkt of bewerkt hout aan. De ‘gewone’ wespenboktor bestaat ook. Deze ziet er echter anders uit en komt bovendien niet in Nederland voor.

Uiterlijk

Boktorren beschikken over draadvormige antennen. Deze staan soms naar achteren gericht. Het lijkt een beetje alsof ze een gewei hebben. De antennen van deze soort zijn korter dan die van de meeste soorten boktorren. Hun lichaam heeft vaak een langwerpige vorm. De poten zijn erg goed ontwikkeld. De kleine wespenboktor is ca. 19 mm lang en heeft een opvallend geel met zwarte tekening. Dit doet denken aan een wesp, waaraan de boktor zijn naam dankt. Het doel van hun bijzondere tekening is het afschrikken van vijanden.  Dit, samen met zijn zigzaggende vlucht en onrustig bewegende antennen, versterkt de vergelijking met de wesp. De kleine wespenboktor is echter volkomen weerloos en heeft bijvoorbeeld geen angel om zich te verdedigen.

Leefwijze

Boktorren hebben meestal een meerjarige ontwikkelingscyclus. De kleine wespenboktor voedt zich voornamelijk met stuifmeel. Het vrouwtje eet af en toe insecten omdat de eitjes extra voedingstoffen vereisen. De larven leven langer dan de volwassen dieren. Ze eten voornamelijk van dood en rottend loofhout, bij voorkeur afkomstig van de beuk. Volwassen kevers laten zich vooral van mei tot juli zien.

Overlast en wering

Grote aantallen kevers in huis kunnen hinderlijk zijn, maar schade aan houtwerk van uw huis zal niet optreden. Toch raden we aan om geen grote hoeveelheden haardhout in huis op te slaan. Bij opslag buiten gaat de ontwikkeling minder snel, bovendien heeft u dan minder last van de kevers. Gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet zinvol en wordt daarom sterk afgeraden. Wegvangen, bijvoorbeeld door middel van de stofzuiger, is zeer doeltreffend.

Advies

Mochten de bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.