Grauwe schildwants

Grauwe schildwants (Rhaphigaster nebulosa (Poda))

Orde: Hemiptera (snavelinsecten)
Familie:
Pentatomidae (schildwantsen)

De grauwe schildwants (ook wel grauwe veldwants genoemd) komt tegenwoordig in heel Europa voor, maar is afkomstig uit Midden-Europa. De laatste jaren is de soort met een opmars bezig in ons land, waar zij voorheen zelden werd gezien. Het dier voedt zich voornamelijk met planten, maar zuigt soms ook dode insecten leeg.

Uiterlijk

Grauwe schildwantsen zijn 13 tot 16 mm groot en kunnen makkelijk worden herkend aan hun antennes. Deze zijn heel duidelijk zwart wit geblokt. Verder is het dier gemarmerd van kleur, grijs/bruinig en aan de zijkant zwart-wit geblokt. De dieren beschikken over een steeksnuit, maar die worden tegen mensen zelden gebruikt. Verder hebben ze geurklieren, die als bescherming tegen roofdieren moeten dienen. Als verdediging kunnen ze een bitter ruikende stof uitscheiden. De soort produceert slechts een generatie per jaar en overwintert bij voorkeur op muren bedekt met klimop, op hun zoektocht naar geschikte spleten en kieren komen ze nogal eens in huis terecht en kunnen daar overlast veroorzaken.

Wering en bestrijding

Net als bij de bladpootrandwants is ook hier preventie een goede oplossing. Het dichtmaken van kieren en naden, en het plaatsen van horren is aan te bevelen. Binnengedrongen exemplaren kunt u het beste opzuigen met de stofzuiger, of wegvangen en buiten uitzetten.

Een bestrijding met chemische middelen is niet noodzakelijk en daarom ongewenst.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.