Firebug_swarm_(25907270512)

Lindenspitskop (Oxycarenus lavaterae (F.))

Orde: Hemiptera (halfvleugeligen)
Familie: Lygaeidae (bodemwantsen)

De lindenspitskop, ook wel malvawants genoemd, wordt de laatste jaren steeds vaker waargenomen in Nederland. Wegens de veranderende temperatuur en het verslepen van plantaardige materialen komt de soort steeds noordelijker voor.

Uiterlijk

De lindenspitskop is een wants met een grootte van 4,8-6 mm. Deze wants heeft zwarte antennen en poten. Ook de kop, het halsschild en het schildje zijn zwart. De voorvleugels zijn rood, langs het schildje donker, met vaak een donkere vlek op het achterste deel van het membraan. Het membraan is glanzend en zilverachtig wit. De nimfen (de jonge wantsen) hebben een roodbruin achterlijf, en zijn ongevleugeld. De soort wordt wel makkelijk verward met de vuurwants (Pyrrhocoris apterus), welke net als de lindenspitskop veel op lindebomen samenkomen (zie omslagfoto).

Oxycarenus_lavaterae Oxycarenus_lavaterae-1 Links: een volwassen lindenspitskop, met duidelijk zichtbare roodgekleurde voorvleugels; Rechts: enkele lindenspitskop nimfen. Het achterlijf is opvallend rood en er zijn geen vleugels aanwezig.

Ontwikkeling en leefwijze

De lindenspitskop is een west-mediterrane wantsensoort. Na versleping van vermoedelijk plantmateriaal van linde in combinatie met warmer wordende omstandigheden, is de soort nu ook in Nederland te vinden.

In de warme gebieden zijn in een populatie lindenspitskoppen overlappende generaties te vinden. Vaak clusteren zij zich in zeer grote aantallen op bijvoorbeeld een boom. De soort voedt zich namelijk met planten uit de familie Malvaceae (vandaar ook de bijnaam malvawants). In het noorden van Europa, en zo ook in Nederland, voedt deze wants zich voornamelijk met aangeplante winterlinde (Tilia cordata). De soort overwintert zowel als volwassene als nimf.

Wering

De schade door deze soort is te verwaarlozen. Soms zijn ze hoogstens hinderlijk. U kunt overwegen naden, kieren en spleten te dichten, openingen af te sluiten met fijnmazig gaas en ramen en deuren gesloten houden. Binnengedrongen exemplaren kunt u het beste wegvangen en buiten uitzetten, of opzuigen met de stofzuiger.

Een bestrijding met chemische middelen is niet noodzakelijk en daarom ongewenst.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.