Stofwants

Maskerwants (Reduvius personatus (L.))

Orde: Hemiptera (halfvleugeligen)
Familie: Reduviidae (roofwantsen)

De maskerwants, ook wel bekend als stofwants, maskerroofwants of vermomde wants, heet niet voor niets zo. Dit insect dankt zijn namen aan het feit dat de nimfen bedekt zijn met een kleverige, olieachtige substantie, waardoor stof en vuil stevig aan de nimfen blijven plakken en ze nauwelijks herkenbaar zijn. Maskerwantsen zijn algemeen in en rond woningen en worden meestal aangetroffen op stoffige zolders of in oudere ruimten waar veel stof ligt en als voedsel kleine insecten aanwezig zijn.

Uiterlijk

Volwassen maskerwantsen zijn glanzend donkerbruin tot dofzwart van kleur, ruw behaard en slank gebouwd. Ze zijn 16 tot 17 mm lang. De kop is in het algemeen klein. Een maskerwants heeft een korte en stevige zuigsnuit, die in ruststand onder het lichaam zit gevouwen. Ze bezitten goed ontwikkelde vleugels waarmee ze zich uitstekend kunnen verplaatsen. Deze vleugels bedekken bij de volwassen maskerwants het achterlijf volledig.

Ontwikkeling

Wantsen ondergaan een onvolledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling 3 stadia kent: ei–nimf–adult. De jonge dieren zien er bij geboorte bijna hetzelfde uit als de volwassen insecten.

Het vrouwtje kan ca. 200 eitjes leggen; deze zijn vrij groot en bruin gekleurd. Ze worden onwillekeurig 1 voor 1 afgezet daar waar ze loopt.
De ontwikkeling verloopt langzaam. Het kan bij kamertemperatuur wel een jaar duren voordat het insect volwassen is.

Reduvius_personatus- nimf De nimf van een maskerwants, volledig bekleedt met zand en stof.

Leefwijze

Maskerwantsen behoren tot de roofwantsen. Zowel de nimfen als de volwassen exemplaren leven van allerlei kleine insecten die ze uitzuigen, zoals zilvervisjes en vliegen. Binnenshuis kunnen ze daarom als nuttig worden beschouwd.
Als in een woning bedwantsen aanwezig zijn, dan is de kans groot dat men daar ook maskerwantsen aantreft. Bedwantsen zijn namelijk een gemakkelijke prooi voor de maskerwants.
Een maskerwants is lichtschuw en houdt zich overdag verborgen in naden en kieren. Ze worden pas ’s nachts actief.

Hinder

De maskerwants kan –bij hoge uitzondering– de mens steken door met haar zuigsnuit door de menselijke huid te boren. Een dergelijke steek kan zeer pijnlijk zijn en kan huidirritatie veroorzaken. Dit zal echter alleen gebeuren wanneer de wants onhandig behandeld wordt of vast komt te zitten tussen kleding en huid.

Wering en preventie

Reinig stoffige hoeken op zolders of andere ruimten goed en ruim op. Het gebruik van stofzuiger en huishoudschoonmaakmiddelen kan voldoende zijn. Eventueel kunt u naden en kieren afdichten met kit.

Bestrijding

Bij een bestrijding van maskerwantsen kunt u denken aan het goed stofzuigen van een ruimte en de aanwezige maskerwantsen vangen met behulp van de stofzuiger. Gooi direct na het stofzuigen de stofzuigerzak weg in de vuilnisbak.
Daarnaast kunt u ook een enkele maskerwants die u tegenkomt vangen en buiten zetten.

Een chemische bestrijding is meestal niet noodzakelijk. Bij grote aantallen maskerwantsen, kan overwogen worden om een bestrijding uit te laten voeren met een residueel werkend middel.

De bestrijding dient plaats te vinden met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen en Wettelijke Gebruiksvoorschriften die op het etiket van de biocide vermeld staan.

Wanneer u een werkzame stof of de toelatingsstatus van een biocide (= bestrijdingsmiddel) wilt checken, kunt u de Toelatingenbank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) raadplegen.

Namen van bedrijven kunt u vinden op de site van de beide brancheverenigingen (NVPB en Platform Plaagdierbeheersing) en bij de Kamer van Koophandel.
Verifieer of medewerkers in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Chemisch afval

Resten van biociden en lege, ongereinigde verpakkingen moeten worden beschouwd als gevaarlijk afval. Wij adviseren u daarom deze resten in te leveren bij het KGA-depot in uw gemeente.

Advies

Mochten de wering- en bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.