Pyrrhocoris_apterus

Vuurwants (Phyrrhocoris apterus (L.))

Orde: Hemiptera (halfvleugeligen)
Familie: Pyrrhocoridae (vuurwantsen)

Karakteristiek voor wantsen zijn de voorvleugels. Het voorste deel van de voorvleugel is dik en leerachtig, het achterste deel is vliezig (bestaat uit een membraan): vandaar ‘halfvleugeligen’.

Uiterlijk

Vuurwantsen hebben een kleine kop met buisvormige monddelen. Hun vrij lange antennen bestaan uit 4 tot 5 delen. De vuurwants heeft een zeer opvallend rode kleur met zwarte tekening (vlekken). De wants is ca. 10 mm lang en kan niet vliegen.
De soort kan, door zijn clusterende gedrag, ook verward worden met de lindenspitskop (Oxycarenus lavaterae) die steeds vaker in ons land wordt waargenomen. Vooral de nimfen lijken sterk op elkaar.

Leefwijze

De vuurwants kent gewoonlijk een generatie per jaar, in warme gebieden kunnen twee generaties per jaar voorkomen. Ze kunnen het hele jaar worden waargenomen.
Opvallend bij deze wants is dat de paring tot wel 12 uur lang kan duren. Daarna worden de eitjes in tunneltjes afgezet. Wanneer de eitjes uitkomen, zijn de nimfen vleugelloos en missen dus de typerende zwarte vlekken op de voorvleugels, zoals te zien bij de volwassen wantsen. Na enkele vervellingen zijn de nimfen volgroeid. Slechts de volwassenen overwinteren in grote groepen onder stenen en bladeren. De vuurwants heeft enige tolerantie voor vorst.

De vuurwants leeft zowel van plantaardig voedsel als van roof op kleine insecten, zoals bladluizen. Ze zullen zo nu en dan ook mee eten van dode insecten. De vuurwants komt dikwijls in groten getale voor op of in de nabijheid van lindebomen.

Wering

De schade door deze soort is te verwaarlozen. Soms zijn ze hoogstens hinderlijk.
Wanneer vuurwantsen de woning binnenkomen, kunt u overwegen naden, kieren en spleten te dichten, openingen af te sluiten met fijnmazig gaas en ramen en deuren gesloten houden. Binnengedrongen exemplaren kunt u het beste wegvangen en buiten uitzetten, of opzuigen met de stofzuiger.

Een bestrijding met chemische middelen is niet noodzakelijk en daarom ongewenst.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.